Podekurser

700 sorter – det er jo vanvid, mand!!

I foråret 2019 holder  jeg igen kurser hvor en eftermiddag i drivhuset byder på instruktion, fingrene i skidtet og en god historie om mange af de gamle frugtsorter. Der er masser af forskellige podekviste,værktøj og kaffe. Det plejer at være hyggeligt og lærerigt – og holdet bliver ikke for stort. Det koster 150 kr at deltage på mine egne kurser. Der til skal lægges 20 kr pr træ du vælger at pode.

Der er kursus i drivhuset på Hovhedevej lørdag d. 2. marts kl 13.30

Der er også kursus i drivhuset d. 16. marts fra kl 13.30

Måske bliver der også et opsamlings og søndagskursus – det vil tiden vise

 

 

Jeg holder også kurser andre steder i samarbejde med andre gode folk – men her kan man godt risikere at der kommer rigtig mange deltagere så det faglige udbytte bliver knapt så stort. Der vil også være deltagerbetaling ved disse kurser men priserne svinger fra kursus til kursus – undersøg selv hos de foreninger som står bag.

Der er podekursus i samarbejde med Midthimmerlands havekreds i Øster Hornum 9/3 2019 kl 10 – 13.30. Det bliver et godt kursus – på det helt rigtige sted lige ved siden af Wøldikes oprindelige plantning.

Der er aftenkursus sammen med Boldrup museum  7/3  2019. Det plejer at være et kursus med alt for mange deltagere – men hamrende hyggeligt alligevel.

Der er kursus på Mosbjerg husmandssted i samarbejde med Vendsyssel historiske museum 30. marts fra 13.30 Det er udendørs med lærkesang og forårsluft eller måske indendørs i snestorm

Der er kursus i Sindal havekreds 23 marts – detaljerne kender jeg ikke endnu – men det bliver godt,

Der kan sagtens nå at komme flere kurser – skal du selv arrangere et så ring