Podekurser

350 sorter – det er jo vanvid, mand!!

I foråret holder  jeg kurser hvor en eftermiddag i drivhuset byder på instruktion, fingrene i skidtet og en god historie om mange af de gamle frugtsorter. Der er masser af forskellige podekviste,værktøj og kaffe. Det plejer at være hyggeligt og lærerigt – og holdet bliver ikke for stort. Det koster 150 kr at deltage på mine egne kurser. Der til skal lægges 15 kr pr træ du vælger at pode.

Mine egne kurser er afholdt for i år, men hvis du ikke nåede at være med til at lære det svære så ring og vi finder en løsning

 

 

Jeg holder også kurser andre steder i samarbejde med andre gode folk – men her kan man godt risikere at der kommer rigtig mange deltagere så det faglige udbytte bliver knapt så stort. Der vil også være deltagerbetaling ved disse kurser men priserne svinger fra kursus til kursus – undersøg selv hos de foreninger som står bag.

Der er podekursus i samarbejde med Midthimmerlands havekreds i Øster Hornum 10/3 2018 kl 10 – 13.30. Det bliver et godt kursus – på det helt rigtige sted lige ved siden af Wøldikes oprindelige plantning.

Der er aftenkursus sammen med Boldrup museum  7/3  2018. Det plejer at være et kursus med alt for mange deltagere – men hyggeligt alligevel.

Der er kursus på Mosbjerg husmandssted i samarbejde med Vendsyssel historiske museum 7. april fra 13.30 Det er udendørs med lærkesang og forårsluft

Der er kursus på Halkær kro 23 marts fra kl 15 Det bliver fint og findes via Fokus folkeoplysning