Lige syd for kirkegården i Øster Hornum har menighedsrådet anlagt Wøldikes æblehave.

Der nyplantes i Wøldikes have

Her står række ved række af frugttræer. Det er sorter som for manges vedkommende er sjældne og kun findes i få samlinger.

Wøldikes æblehave er oprettet i 2008 med støtte fra Fødevaredirektoratets genbevarelsespulje. Der er igen i 2011 givet penge fra direktoratet til en udvidelse af haven således at den nu rummer mere end 200 sorter af frugttræer.

Plantningen er baseret på det store arbejde pastor Jeremias Wøldike udførte i årene fra 1860 – 1879 hvor han var præst i Øster Hornum.

Han var frugttræssamler på den vilde måde og samlede mere end 600 sorter på kirkebakken i Øster Hornum.

I dag står kun 1 af Wøldikes oprindelige træer tilbage på kirkebakken. Da samlingen Wøldikes have blev plantet var der stadig 15 gamle træer og disse træer blev udgangspunkt for den nye samling af frugtsorter.

Det er planen, drømmen og håbet at træerne vil udvikle sig til smukke frugtbærende vækster så alle kan plukke, nyde og glædes ved de mange sorter.

Wøldikes have drives af foreningen Wøldikes haves venner hvis arbejdsopgaver er plantning, beskæring, græstrimning, udplantning af nye træer og vedligehold af information – alt sammen  på den hyggelige måde. Hvis du vil være en del af foreningen så tag kontakt til mig.