Måske købte vi landbrug fordi jeg ikke kunne undvære det.

Måske var det også fordi vore børn skulle vokse op med dyr. Ikke bare en hund eller en kanariefugl men rigtige dyr i mængder som sætter vores egen rolle i fødekæden på plads.

I dag er børnene groet fra os men heldigvis har vi børnebørn – så kan fårene stadig berettiges selv om økonomien ikke giver timeløn.

Der er 40 får i vores besætning. Det er krydsninger mellem Leicester og Svensk Finuld. På disse krydsningsfår bruges kødracevæddere af Suffolk eller Texel  for at sikre slagtelam af høj kvalitet.

Fårene er voldsomt frodige og et lammegennemsnit på 2,5 lam pr. moderfår er normalt for besætningen.

Fårene går på markerne fra maj til jul og om vinteren fodrer vi i så høj grad som muligt med hjemmeavlet foder. Der tilføres meget begrænsede mængder handelsgødning og ingen pesticider til vores arealer. Det har givet en meget varieret flora i græsset – men jeg tror næppe det kan smages på lammestegen!! Vi er ikke registreret som økologer på trods af at driftsformen er stort set økologisk.

Vi slagter lammene ved passende størrelse gennem efteråret og sælger gerne privat.

Hvis Du vil købe slagtelam så tag kontakt og du kommer med på maillisten.

Der kan kun købes hele lam – dog er slagteren god til partering- og det slagtede lam skal afhentes hos slagteren. Så er alle veterinære bestemmelser overholdt.

Jeg klipper naturligvis selv fårene – se mere under Uld og fåreklipning