André Desportes

Anton Pedersen skrev om denne gamle pære:

Sorten er tiltrukket i 1854 af den franske Pomolog André Leroy i Angers ved Udsæd af en Kærne af Williams; den er opkaldt efter en Søn af Leroys Forretningsfører. I »Deutschlands Obstsorten« hedder det, at Sorten ikke er blevet dyrket i større Stil i Tyskland, men kun som enkelte Træer. Bunyard siger om den i »A handbook of hardy fruits«, London 1920, at det er en køn, tidlig Pære, der kommer lige før Williams og er af bedre Kvalitet end Dr. Jules Guyot. I »The pears of New York« hedder det, at Sorten kun er lidt dyrket i Amerika. Til Alnarp i Skåne kom den i 1896, og i Henhold til Carl G. Dahls Oplysninger i »Äpplen och Päron« 1929 er den nu noget udbredt i Sverige. Hvor-når Sorten er kommet til Danmark, foreligger ikke oplyst, men den opføres i 1907—08 i Kataloget fra Mathiesens Planteskole i Korsør under nye Pæresorter. Den synes dog at være spredt langsomt, idet der ved Frugtsortsundersøgelserne i 1918—22 kun noteredes om 5 Træer af den i Sorø-Distriktet. Der blev i den Periode kun tiltrukket få Træer af den i Planteskolerne. Ved Planteskoletællingen i 1937—39 blev det tilsvarende Tal opgivet til 330 Træer om året. André Desportes er nu en ret sjælden og derfor temmelig ukendt Sort her i Landet..

Andre Desportes er hårdfør og noget opretvoksende. Frugtbarheden kommer tidligt og er stor. Træet beskrives som sundt.Frugten har grøn grundfarve som ved modenhed bliver gul med rød kind mod solen  Kødet er hvidligt eller gulligt, det er ret fint og saftigt med en noget ram og syrlig Smag især hos stærkt modne Frugter. Nydt på et lidt tidligere Tidspunkt er Smagen ikke så stærk. 

Plukkes i August til lidt ind i September, under særlig gunstige Forhold måske sidst i Juli. Plukkes ad flere Gange, så Frugten bliver ordentlig udviklet, men ikke overmoden. Den sælges og bruges umiddelbart efter Plukningen, hvorfor der ikke bliver Tale om nogen egentlig Opbevaring. Frugterne har Tilbøjelighed til at rådne. indefra, endnu medens de er faste udvendig og tilsyneladende umodne. Man står sig derfor ved med passende Mellemrum at anstille Snit- og. Smagsprøver.

André Desportes ligner meget den kendte Sort Williams, men er tidligere moden end denne. Sorten er endnu ikke gennemprøvet her i Landet, men synes allerede at være i Tilbagegang. Det er tvivlsomt, om den er rentabel til Erhvervsplantning. Den er ganske vist let at dyrke, men den må konkurrere med adskillige andre Sorter, og Salgsprisen bliver ofte lav. Bør måske forsøges til Mellemplantning. Til Dyrkning i Privathaver synes den at være velegnet, især i Landets gunstigere Egne. Under mere udsatte Forhold kan den med Fordel espalieres, eventuelt ved fritstående Espalier.