Beauty of Kent

 

H. C. Bredsted skrev i 1890: André Leroy skriver, at dette Æble i 1729 meget nøjagtig blev afbildet af Batty Langley i den 78de graverede Plade i hans »Pomone britannique«, hvilket synes at være første Gang, at det er bleven omtalt; derefter beskrev William Forsyth det 1802 og G. Lindley det i 1831, men om dets Oprindelse ere alle tavse, endogså Haveselskabet i London, hvis »Transaction« dog siger os, at det i 1818 blev forelagt Medlemmerne af dette Selskab til Undersøgelse. Endskjønt dér således intet med Sikkerhed vides om dette Æbles Fremkomst, betragtes det dog af alle som stammende fra England og fra Grevskabet Kent; hvis Navn det bærer, så meget mere, som det allerede havde dette Navn, da det i 1729 blev afbildet af Langley. Her til Planteskolen er det i 1850 kommen fra Selskabet til Havedyrkningens Fremme i Kjøbenhavn, der vistnok har modtaget det fra det londonske Haveselskab.

Beskrivelse af Træet. — Det er hårdført, gror meget kraftigt, bliver bredt og opnår en betydelig Størrelse. — Sommerskud: talrige, middellange, temmelig tykke, lidt buede, knæede, opefter uldede, rødbrune og skiferfarvede, punkterede med temmelig talrige, næsten følelige, langagtige Lenticeller.— Bladknopper: middelstore, afstumpet kegleformede, helt tilliggende.— Blade: på Sommerskuddene store, bredt ovale, sjældnere ægrunde, med tilføjet Spids, ved Stilken lidt hjærteformede. Overfladen mørkegrøn med uregelmæssig, dybt indskåren, savtakket Rand og korte eller middellange, tykke, dybt riflede Bladstilke. Om Frugtknopperne ere Bladene af meget langstrakt oval Form, med fint savtakket Rand og temmelig tykke Bladstilke. — Frugtknopper: store, ægformede, stumpt spidse, med brune og røde uldede Knopskjæl. — Blomster: middelstore, middelsildige, udvendig violetrosenrøde, indvendig hvide; Kronbladene ovale.

Frugtbarhed: meget god.

Beskrivelse af Frugten. Størrelse: meget stor, 91 mm. bred, 80 mm. høj. — Form: fladrund, afstumpet kegleformet; Bugen sidder på Midten eller lidt derunder, under den er den afrundet imod den ikke meget flade Stilkende; over Bugen aftager den stærkt imod den mere eller mindre afstumpede Bægerende. Den ene Side er ofte meget højere end den anden. Tværsnit ikke rundt. — Frugtstilk: træagtig, 20—25 mm. lang, middeltyk, ofte krum, grøn og rødbrun, uldet, lige eller skråt indleddet i en moderat dyb, bred, med en stor Ruststjærne beklædt, næsten jævn Stilkgrube. — Bæger: lukket, middelstort, grønt, uldet; Bægerbladene temmelig lange, middelbrede, i Bunden ikke altid sluttende, indadbøjede, oprette, foroven ofte lidt udadbøjede; anbragt i en moderat dyb og bred Nedsænkning imellem mindre Folder og uregelmæssig høje og brede Rygge eller Ribber, der løbe ned over Frugten. Bægerhulen kegleformet; Støvtrådene midtstillede. — Hud: glat, lidt glinsende, grønliggul, senere ofte gul; på Solsiden punkteret, spættet og stribet med livligt rødt; fine brune. Punkter findes spredte overalt. Lugt svag. — Kjød: gullighvidt, ikke fint, lidt fast, skjørt, saftigt, næsten uden Aroma, kraftig men behagelig vinsyrligt, mindre sødt.

Modenhed. — Det plukkes i Almindelighed i sidste Halvdel af September, skrumper ikke og er tjenligt til Brug fra i Oktober til i December. I fugtige Eftersomre får det undertiden ligesom jordslåede Pletter, der hen i Efteråret gå over til Råd.

Kvalitet og Brug: Meget god Kjøkkenfrugt, der også vil have Værdi til Tørring og til Vine, samt formedelst sin Størrelse og sit smukke Udseende til Torvehandel.

 

Beauty of Kent kendes også som Vallekilde – der stod et træ i Vallekilde præstegårds have og som det ofte sker glemte man træets oprindelse og fandt senere at det måtte være en lokal frøformering. Det var det ikke!!