Blev første Gang beskrevet i 1904 af C. Matthiesen i »Gartner-Tidende« og senere i hans pomologi Dansk frugt i 1913. Om æblets historie fortalte forstander C. Sass-Nielsen, Frejlev på Lolland at modertræet oprindelig stod i haven hos en gårdfæster i Flintinge på Lolland. Ejeren flyttede det med sig hen i en hushave i samme by, men da det stod i vejen, blev det senere ryddet. Et rodskud er imidlertid vokset frem på den oprindelige plads i gårdfæsterhaven, hvorfor modertræet på den måde var meget standhaftigt!!  Blev først fundet omkring 1850. Æblet blev opkaldt efter fruen på det nærliggende gods Fuglsang og burde rettelig hedde Bodil De Neergaard Blev i 1914 anbefalet til forsøgsvis Plantning, men kom ikke mellem de anbefalede Sorter ved Frugtsortsundersøgelsen 1918—22. Var i 1920 Nr. 50 i planteskolerne og i 1937 Nr. 5 med 42,000 Træer så jeg skal da love for at det blev populært. Forsvandt hurtigt efter krigen da det blev ryddet i plantagerne. Denne version af historien er fra Anton Pedersens hånd.  

C.  Matthiesen skriver selv i sin pomologi følgende:

Træet blev fundet for ca. 50 år siden i et Markhegn — Flintinge Mark – hvor Vinden og Kreaturerne gjorde alt for at tilintetgøre Væksten; et opvoksende Rodskud blev plantet ind i Haven (Hr. A’ nuværende), hvor det nu står med en ualmindelig stor, rundthvælvet Krone med noget hængende Vækst. Tja vælg selv versionen … æblet er under alle omstændigheder godt

Det er et ikke så stort, meget valseformet æble som har meget kraftigt kernehus Grundfarven er grøn med orange kind og markante hudpunkter ofte med ring omkring. Plukkes ikke for tidligt og lagres gerne til længe efter jul, ja langt ind i foråret.

Mit barndoms klatretræ var Bodil Neergård – og hvor har det skib dog sejlet over de syv have mange gange.