Bramley

Anton Pedersen skrev i 1937 Sorten er fremkommet hos en Skomager ved Navn Bramley i Southwell i Nottinghamshire, England. Det blev sat i Handelen af Planteskolefirmaet Merryweather i Southwell i 1876 og fik i 1883 et l. Klasses Certifikat. Her til Landet er Sorten, efter hvad der foreligger oplyst, blevet indført allerede i 1883—84, ved at Plantør Rømhild. Varde, købte Træer hjem af den fra Orleans i Frankrig. Langt senere blev man på Vardeegnen opmærksom på en Del gamle, sunde og hårdføre Æbletræer af en Sort, man ikke kendte, men som senere viste sig at være B. For dette såkaldte Vardeæble blev der gjort en virksom og fuldt berettiget Propaganda, bl. a. af Fabrikant Th. Hansen og Stationsforstander Muller, Varde. Der blev skrevet Pjecer om Sorten (1918 og 23) og afholdt »Bramley-Udstillinger«. Ved Frugtsortsundersøgelserne omkring 1920 havde B. kun ringe Udbredelse, medens den i 1938 var Nr. 4 af Æbletræerne efter Antal Træer. Også i England og andre Lande har Sorten fundet stor Udbredelse. Blev 1925 anbefalet til Plantning i Sorø og Ribe Distrikter. I 1937 Nr. 7 i Planteskolerne med 34,210 Træer. I 1940 repræsenterede den 4,6 pCt. af Æbletræerne i Erhvervsdyrkning.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at arbejde med; den giver sunde og kraftige, velformede og bredkronede Træer.

Beskrivelse af Træet. Bramley danner et stort Træ med tykke Grene og en åben, bred Krone. Blomsterne lysere og meget store og smukke. B. er i Blomstringstiden et Prydtræ af Rang. Sorten er triploid og kan derfor ikke befrugte andre Sorter.  På kraftig Grundstamme må der til denne Sort regnes med en Slutafstand af 1216 m. Træerne synes at kunne blive gamle, og de vokser i en lang årrække. Et Træ i en Gård i Varde. målte i 1936 11 m i Diameter

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Bramley er en meget sund Sort, der kun kræver få Sprøjtninger. Kræft kan forekomme. Skurv på Frugten ligeledes; de unge, stærkt voksende Træer er udsat for Angreb af Bladlus, og Harer er også Yndere af Sorten. Spindemider kan være generende, Sorten tåler godt både Sprøjtning og Pudring

Størrelsen. Stor til meget stor; 8 cm høj og 10 cm bred.

Formen er fladrund, uregelmæssig kantet og skæv. Bugen sidder på Midten, hvorfra Frugten aftager temmelig ligeligt mod Stilk- og Bægerende, der begge er brede; er af Form et grovt og uskønt Æble.

Farven. Grundfarven er kraftig grøn, under Lagringen bliver den gulliggrøn. Solsiden er stribet med en matrød Farve. Dækfarven kan også findes som større eller mindre Stænk af rødt og deri enkelte mørkere Partier. Under særlige Forhold kan Frugten få en stærk rød Solside (på let Jord, hvor Træerne får rigelig Kaligødning). Huden er fedtet, stærk og elastisk. Store, gråbrunlige Hudpunkter findes sparsomt over hele Frugten.
Stilken er kort og tyk; den sidder i en ret lille Grube. Den kan også .sidde næsten uden på Frugten eller være anbragt ved en Kødsvulst, og Gruben er da helt fyldt ud.

Modningstid. Bramley plukkes så sent som muligt, helst over Midten af Oktober Måned. Brugssæsonen er fra December til henimod April. Opbevaringen er ikke vanskelig; store Frugter får dog let Priksyge, og under Kølelagring kan Skold forekomme.

Anvendelse. Bramley er et udpræget Madæble af syrlig Smag. Ved Afplukningen godt til Most og Henkogning og efter Lagring særdeles alsidig anvendeligt. De næsten for store Frugter er lette at behandle og Svindet kun lille. Kræver meget Sukker.

 

.