Bredæblet

Info vil tilgå om denne gsamler og stærke sort som Wøldike hentede på Tåsinge på strandbredden mod øst… der af navnet