Comice

Anton Pedersen skrev i 1937

Det  franske  Haveselskab, Comice horticole d’Angers, udsåede Pærefrø i Frugthaven i Angers. I 1849 viste det sig, at et Træ herfra gav udmærkede Frugter. Man kaldte Sorten Doyenné du Comice, altså komiteens bedste pære. Denne fortrinlige Sort blev hurtigt udbredt til og skattet i alle pæredyrkende Lande. Bredsted fik den i 1861 fra den franske Pomolog André Leroy. Til Alnarp i Sverige synes den at være kommet i 1874. På Udstillingen i København 1875 var der 5 Prøver af Sorten. I 1888 anbefalede Alm. dansk Gartnerforening Comice til Plantning på Øerne. I 1914 angives den at være sikrest ved Espalier. Efter Frugtsortsundersøgelsen 1918— 22 blev den anbefalet til Plantning på Øerne og i Østjylland. Den udgjorde 1,1 pCt. af de undersøgte Pæretræer og var Nr. 14 i Planteskolerne efter Antal Pæretræer under Tiltrækning med ialt ca. 2700 Træer om året, deraf Halvdelen på Dværgrod. I 1937—40 er den rykket op til at blive Nr. 4 med 14000 Træer. Har fået og ikke med Urette Prædikatet: »Verdens fineste Pære« og dyrkes nu overalt, hvor den kan trives. Dens Frugter er særdeles velkendte i den internationale Frugthandel.

 

Comice er egentlig sund og nem at dyrke – men den vil gerne have læ og har tendens til ikke altid at bære lige godt.

Frugten er topformet, uregelmæssig kantet og buklet. Bugen sidder på eller under Midten, derfra aftager Frugten ret pludseligt mod den brede Bægerende. Nogle Frugter er jævnt tilspidsede mod Stilken, medens andre er indbuede og brede, noget fladtrykte. Grundfarven er matgrøn med gråt skær af de talrige små brungrå Hudpunkter. Senere bliver Frugten strågul eller grønliggul. Nogle Frugter har en mat, brunligrød Solside, der senere bliver lysere og flammet. Huden, der er temmelig tyk, er ofte omkring Bægeret beklædt med en karakteristisk gulbrun Rust, der også kan findes andre Steder på Frugten.

Den plukkes i oktober og kan gemmes i et par måneder til hen under jul. Ved kølelagring væsentlig længere