Concorde

Kom på markedet i 1984 og er en krydsning af Comice og Conference. Det er næsten symbolsk at det er netop disse to sorter som er krydset idet de repræsenterer engelsk og fransk havebrugs “krig ” om at have de bedste sorter. Concorde minder om Conference i udseende men er uden rust i modsætning til Conference, Den modner i oktober og kan lagres til februar. Et godt eksempekl på at der kan skabes glimrende sorter af de gamle gener – det er også derfor vi gemmer alle de mærkelige gamle sorter!!

Mit træ vokser fortrinligt og i år kommer der pærer – så skal der nydes!!