Conference

Anton Pedersen skriver i 1937: Sorten er tiltrukket af det kendte Planteskole- og Frugtavlsfirma Th. Rivers  i Sawbridgeworth i England. Fik i 1885 første Klasses Certifikat af det  engelske Haveselskab og blev opkaldt til Erindring om den i nævnte år  af samme Selskab afholdte Pærekonference. Bunyard anfører, at Sorten  først blev sat i Handelen i 1894. Nu er den en dominerende Sort i England  og har vundet Udbredelse i mange andre Lande. Ved Alnarp i Sverige plantedes  det første Træ af den i 1896. Den anbefales nu til Plantning i  Sydsverige. Her til Landet synes Sorten at være kommet sent; den nævnes  som ny Sort i Kataloget fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1906. Efter  Frugtsortsundersøgelsen i 1918—22 blev den anbefalet til Plantning i  Vejle-Distriktet. Den udgjorde da kun 0,3 pCt. af de undersøgte Pæretræer.  Omkring 1920 blev der årlig tiltrukket 209 Træer af den i danske  Planteskoler; den var da Nr. 39, medens den ved Tællingen i 1937 var Nr.  8 med 7080 Træer. Sortens Udbredelse har således været i stærk  Stigning og med Rette.

Træet vokser svagt med oprette grene.Bør ikke plantes for vindudsat da frugterne har tendens til at blæse af. Frugten er aflang og meget rustklædt. Plukkes i september/oktober og kan lagres til Januar. En af de gamle sorter som stadig dyrkes i stor stil – og forhandles i alle supermarkeder. Når vi køber den får vi desværre aldrig lov at smage den i moden tilstand – der er den ellers rigtig god.