Dansk Rosenhäger

H.C.Bredsted skrev i 1890:

Det synes, at dette æble har været dyrket her i landet, før det blev almindelig bekendt i andre lande. Det fremgår nemlig ikke af den pomologiske literatur, at vor Rosenhæger har været kendt i andre lande, før Diel beskrev den i året 1800, og hvis den på den tid havde været almindelig i Holland, måtte Diel vel have omtalt det.

Æblet er middelstor eller lille.

Formen er rundagtig, oftest mere bred end høj; bugen sidder meget lidt under midten, over og under dette punkt aftager den i tykkelse, dog i almindelighed lidt stærkere imod bægeret. Den ene side er fyldigere end den anden. Tværsnit ikke rundt.

Huden er fin, glat, på lageret smattet; den grønne grundfarve går ved modenheden over til gult og er i almindelighed meget lidet synlig, da den næsten overalt er overdækket med en mat blodrød farve, der på skyggesiden eller på beskyggede frugter fremtræder som marmoreret og flammet, sjældnere som stribet og punkteret; hvidgrå punkter er mere eller mindre iøjnefaldende

Frugten plukkes af store træer i sidste halvdel af september; i oktober er den tjenlig til at nydes. Den holder sig uden væsentlig at tabe i smag til i november.

Meget god bordfrugt.