Danziger Kant

H.C.Bredsted skrev i 1890:

Hvor dette i Tyskland, Holland og her i norden så almindelig bekendte æble først er fremkommen, kan ikke påvises, men det tør antages at det stammer fra Vestpreussen, hvis hovedstads navn det bærer.

Æblet er stor, i god udvikling 70 mm. høj og bred, bredere frugter 70 mm. brede, 60 mm. høje, ofte betydelig større.

Formen er uregelmæssig valseformet, ofte mere fladrund eller afstumpet rund; bugen sidder oftest på midten, og derfra aftager den  ligelig til begge ender, undertiden dog lidt stærkere imod bægeret. Tværsnit kantet. Den ene halvdel ofte mere udviklet end den anden.

Huden er glat, smattet, lidt glinsende, grønliggul, på solsiden og ofte næsten helt omkring overtrukken, flammet eller marmoreret med stærkere eller svagere mørkt karminrødt.

Plukkes i slutningen af september eller i begyndelsen af oktober; den er tjenlig til at nydes i november og december, men kan opbevares betydelig længere.

Anvendelig til bordfrugt, en god køkkenfrugt, mostfrugt og meget velset handelsfrugt.