Dobbelt Phillip

Sorten stammer fra Belgien og skal være tiltrukket eller i hvert Fald  udbredt af van Mons, som bragte den i Handelen i 1819 under Navnet Doyenné  de Mérode til Ære for Grev de M. af Waterloo. Senere har den fået  mange andre Navne. »Dobbelt« skal hidrøre fra, at man i Belgien  havde en Sort »Philippe le bon« med mindre Frugter. Denne Sort er  under Navnet Guter Philipp beskrevet i Illustrirtes Handbuch der Obstkunde som  småfrugtet og ret værdiløs; den er ikke kendt her i Landet,  hvorfor en Forkortelse af Navnet på den her omtalte Pære til Philip,  således som H. C. Bredsted har det, ikke kan give Anledning til Forvekslinger.  Dobbelt Philip blev hurtigt udbredt til de pæredyrkende Lande. Til Sverige  skal den være kommet først i det 19. årh. Her til Landet  synes den at være kommet senere, idet den ikke findes på Haveselskabets  Sortsliste fra 1840. I »Den danske Frugthave« er den heller ikke  omtalt. På Udstillingen i 1875 var der 19 Prøver af Douenné  Boussoch, deraf l fra Sverige. I Det jydske Haveselskabs Fortegnelse fra 1873  findes Sorten ikke; derimod anbefaler Selskabet i 1899 Dobbelt Philip til Plantning  på bedre Jord. I 1914 anbefales den til almindelig Plantning. Ved Frugtsortsundersøgelsen  1918—22 kom den imellem Hovedsorterne; den repræsenterede da ca. 3 % af  Pæretræerne. I Planteskolerne var den Nr. 8 efter Antal Træer  under Tiltrækning, medens den i 1937 var Nr. 11 med 7000 Træer,  hvoraf 26 %  var Dværgtræer.

Sorten minder i vækst meget om Grev molkte som den måske er moder til, men frugterne er ikke som Grev Molkte. Sorten er triploid og en rigtig dårlig bestøver. Frugten er stor og af plump pæreform, bliver varm citrongul ved fuld modenhed og gerne med en brun kind mod solen,. Den kan have en let dug som får den til at virke mat. Plukkes i september og holder en måned eller lidt mere. Vældig god spisepære. Ja, de er faktisk tossetgode