Elmelund

Matthiesen skrev i 1913:

Elmelund og Pederstrup er i historisk henseende knyttet nært sammen. Skønt der ikke vides noget sikkert om Elmelunds herkomst, kan man gaa ud fra, at den stammer fra Fyn. Plantageejer Aage Højvang, Ryslinge, har meddelt, at hans bedstefader i 1830—40erne fik sorten fra Ravnholt have.

Æblet er 6,5—8 cm høj og 6,5—9 cm bred.

Formen er varierende i højde og bredde; det gør indtryk af at være langagtigt. Variationerne er store, hvorfor sorten kan være noget vanskelig at kende. De største frugter er rundagtige med bugen under midten og et tilspidset, skævt bægerparti; andre frugter er mere: valseformede, og nogle minder i form om Maglemer og Gråsten.

Huden er fast, tør, glat og skinnende; hudpunkterne træder kun lidt frem.

Af hensyn til faren for nedblæsning plukkes frugten så tidligt, som det går an, dog ikke gerne før efter midten af september.

Elmelund er et brugeligt spiseæble, og som sådant en del bedre end Pederstrup. Som madæble er sorten ligeledes anvendelig. De små frugter kan anvendes som bordfrugt og de store som køkkenfrugt.