Eva Lotta

Nyere svensk sort som er rigtig god og er en krydsning mellem Cortland og James Grieve.

Svenskerne forædler stadig nye sorter hvor vi i Danmark har op givet at komme længere. Lidt synd for vi har så meget godt materiale at arbejde med.

Eva Lotta gror fint hos mig og giver tidligt frugt. Jeg kender ikke holdbarheden – jeg åd æblerne inden de fik chancen for at vise evner til lagring. Men næste år….