Eyewood

Sorten er omkring 1822 tiltrukket ved Frøudsæd af Formanden for  London Horticultural Society i England, Thomas Andrew Knight, som ivrigt arbejdede  med Tiltrækning af nye Frugtsorter. Kom frem ved Downton Castle og blev  opkaldt efter Landskabet Eyewood nær ved Kingston i Herefordshire. Er  nu alm. udbredt. Er sikkert indført til Danmark af Haveselskabet, på  hvis Fortegnelse fra 1840 den findes. Beskrevet af Bentzien i 1861 og af ham  anbefalet til alm. Plantning. Er også medtaget i »Den danske Frugthave«, hvor Ditlev Eltzholtz siger, at den ikke bør savnes i vore Frugthaver.  Den synes da også hurtigt at have vundet Udbredelse, idet der på  Udstillingen i København i 1875 var 46 Numre af den, deraf 3 fra Sverige  og l fra Norge. I 1888 anbefaledes den til Plantning i Jyllands bedre stillede  Egne og i 1914 til alm. Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen i 1918—22  blev den anbefalet til Plantning i nogle af Landets Egne.

Træet er meget hårdført og kan blive gammelt. Anton Pedersen anfører at hvis man vil passe sit træ kan man finde langt bedre sorter men denne passer sig selv.

Eyewood er en rigtig Bergamotte – altså en rund pære med lang stilk.Den plukkes så sent som muligt i Oktober og holder hen imod jul. Jeg har spist nedfaldsfrugt under et Eyewoodtræ i Januar – det gik fint an. Anton Pedersen har ikke meget til overs for sorten – men jeg giver den en chance.