H.C.Bredsted skrev i 1890:

Det er opelsket af Frø i 1865 af en Mr. Ingram, der var Direktør for de kongelige Haver i Frogmore i England. Den har her i Planteskolen været dyrket i ca. 20 År og findes nu i de fleste større Samlinger her i Landet.

Frugtbarhed: meget stor.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i bedste Udvikling 87 mm. bred, 70 mm. høj, almindelig 69 mm. bred og 61 mm. høj. — Form: temmelig regelmæssig eller afstumpet kegleformet, altid mere bred end høj; Bugen sidder lidt under Midten; under Bugen er den almindelig afrundet og ikke meget bred i Stilkenden. Begge Halvdele oftest ens. Tværsnit temmelig rundt. — Frugtstilk: 20—22 mm. lang, tynd og træagtig, sjældnere tyk og kjødet, grøn og brunlig, dunet, indleddet i en dyb og temmelig bred, regelmæssig formet, med fine Ruststråler beklædt Stilkgrube. — Bæger: temmelig lille, lukket eller næsten lukket, grønt og brunt, lidt uldet; Bladene temmelig lange, middeibrede, i Bunden ofte lidt adskilte, oprette og med udadbøjede Spidser; anbragt i en temmelig flad og snæver Nedsænkning omgiven af mindre Folder, som ofte gå over Bægerhvælvingen, men sjældent kunne forfølges ned til Bugen. — Hud: glat, mat glinsende, lys grønliggul, senere næsten gul; meget solbeskinnede Frugter have ofte på en Del af Solsiden et let Anstrøg af rødt i Form af Striber eller svage Flammer, som dog ikke noget Sted helt eller tildels dække Grundfarven; fine brune Punkter findes uregelmæssig spredte. Lugt kjendelig. — Kjød: næsten hvidt, halvfint, meget mørt, saftrigt, mildt vinagtigt, tilstrækkelig sødt, tildels uden Aroma. — Kjærnehus: løgformet, Kamrene i begge Ender spidse, imod Bægeret undertiden lidt afrundede, flade, åbne, hvert indeholdende 1—2 ægrunde eller ægformede, kort tilspidsede, brune, velnærede Kjærner. Axehulen middelbred.

Modenhed. — Plukkes i Midten af September og er tjenlig til Forbrug i Oktober og November, undertiden også i December.

Kvalitet og Brug: Kjøkkenfrugt af første Rang. Hogg meddeler, at den i sin Tid betragtedes som et af de fineste Æbler, der blev leveret til det kongelige Kjøkken i Windsor.

Frogmore gik ud af den danske erhvervsavl allerede i 30´erne. Den modner i September og er et udpræget madæble og hvem gider det i sensommeren. Kan til nød holde til jul – men der er så mange andre madæbler som er bedre.

Jeg har faktisk haft bøvl med at få Frogmore til at gro – men det var nok både min egen og mosegrisenes skyld.