C.Matthiesen skrev i 1913

Dette Æble er kommen frem midt i Tredserne i forrige Århundrede i Præstegårdshaven på Strynø, medens Pastor Glahn var Præst på Øen. Det unge selvsåede Træ voksede op mellem et ældre Gråstenertræ og et Hvid Vinterkalviltræ, og da der ingen andre Æbletræer fandtes i disse to Træers umiddelbare Nærhed, ligger det nær at antage, at Frøplanten er Barn af et af disse eller snarest af dem begge. Såvel ydre som indre Egenskaber tyder da også På, at dette er Tilfældet. I Form ligner Frugten Gråstener, i Smag derimod mere Kalvillen. Dengang Præsten blev forflyttet til Moseby på Falster, tog Fru Glahn det lille Træ med sig og plejede det der, hvorefter det hurtigt bar Frugt. Efter indhentet Tilladelse opkaldte jeg Frugten efter Fru Glahn.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: I Gennemsnitsstørrelse er Æblet 70 mm bredt, 64—65 mm højt, enkeltvis større, ofte også lidt mindre. — Form: varierer, afstumpet kegleformet til mere rundt afstumpet kegleformet, minder stærkt i Form om Gråstener, Bug under Midten og derfra lidt mere aftagende mod den bredt afstumpede Bægerende; den ene Halvdel stærkere udviklet. — Bæger: stort, åbent, Blade brede, svagt hårede, holder sig længe grønne, er adskilte ved Grunden, krøller Spidserne tilbage; Hulen snæver, middeldyb med kalvilagtige Ribber og Biribber, som kanter Tværsnittet— Stilk: 2½ Cmtr. lang, kraftig, grøn med brunt, fint dunet; ofte er Stilken kødfuld og da kortere, næsten snabelformig som på Fig.; Hulen vid, flad, kun med ubetydelig Strålerust. — Hud: varmt strågul, mest mindende om Kalvillens, Solsiden gråsteneragtig stænket og stribet af et tyndt, smukt rødt; Punkter meget talrige og iøjnefaldende, ligger lidt fordybede som hos Kalvillen, brune med grønlig Hov. Kraftig Lugt. Svagt fedtet eller tør. — Kæm e hus: smallere eller bredere ovalt, altid med fremtrædende Biårer, Aksen snæver, Rum lukkede, afrundede opad, stærkt tilspidsede nedad, Vægge glatte eller svagt sprængte, Kærner små, ægformede, langt tilspidsede, én i hvert Rum. — Bægerrør: en tragtagtig Kegle eller ren Tragt, Tråde højtstillede; Griffel dybtkløvet, stærkt filtet i og under Delingsstedet. — Kød: svagt gult, saftigt, vinagtigt med udpræget Kalvilsmag, mindende om begge Forældrenes, mest om Kalvillens. — Modningstid: December—Januar, efter den Tid taber Æblet noget af Saften. — Værd: fin og smuk Bordfrugt, fortjener Opmærksomhed som runden af fint Blod.