Glostrup Guldreinette

Navnet Guldreinette knyttes til en del sorter – blandt andet orleans reinette fra 1766- men Glostrup guldreinette er en lokalsort som jeg har hentet på Gl. Estrup. Træet gror villigt og jeg vil senere fortælle om de gode æbler jeg nu kun drømmer om.