Guldborg

Anton Pedersen skriver i 1937:

Sorten er beskrevet af C. Matthiesen i »Gartner-Tidende« 1911 og i »Dansk Frugt« 1913. Den har Navn efter Landsbyen Guldborg på Lolland og er udbredt fra Guldborghave Frugtplantage og Planteskole, hvis Ejer, Otto Nielsen, var meget interesseret i Sorten. Guldborg er ikke beskrevet i udenlandske Pomologier og intet tyder på, at det skulde være en udenlandsk Sort; men noget sikkert om dens Herkomst vides ikke. På Sjælland har den været formeret under Navn af Maglemer fra Juellinge; i Herregården Juellinges Have ved Karise stod et særlig godt »Maglemer«-Træ, som man fandt værdig til Udbredelse. Det viste sig senere at være Guldborg. I 1870erne skal Sorten være blevet almindelig plantet på Lolland-Falster. Den var med i lagttagelsesplantningerne dernede i 1916 og er nu almindelig udbredt og værdsat for sine gode Egenskaber. I 1920 var den Nr. 36 i Planteskolerne efter Antal Træer under Tiltrækning. I 1937 var den Nr. 16 med 14000 Træer, hvoraf ca. Halvdelen var på Dværgrod.

C.Matthiesen skrev i 1913: Frugten modtog jeg første Gang til Bedømmelse 1909. Jeg var den Gang imponeret over dens Skønhed og ikke mindre over dens Godhed. Senere har jeg gentagne Gange haft Lejlighed til på Hjemstedet at se en lang Række af yngere 12— 14årige Halvstammer af Sorten, medens de stod fulde af Frugt, der var ren og glat, hvorimod Maglemerfrugterne var stærkt plettede af Fusikladium.

Sorten er kommen frem i Guldborghaves Have på Lolland 1887, Modersorten kendes ikke, men der kan næppe være Tvivl om, at Guldborgæblet er Barn af Maglemeræblet  — den lollandske »Pipling« —, som findes talrigt repræsenteret i allerede omliggende Haver såvel som i selve Stedets store Have. Hvorvidt et nærstående Gråstenertræ har Del i Paterniteten, kan ikke afgøres. Modertræet, der har en noget uheldig Plads, ser lidt forkrøblet ud, det overgås langt i Frodighed af Børnene.

Så meget for den snak. Guldborg er kegleformet med hvid hud hvori i masser af røde striber er meget fremtrædende. Det er godt i september – rigtig godt – men er ikke et gemmeæble. Det er meget velegnet til privathaver, men er forsvundet helt fra erhvervsdyrkning. Det er en af de få sorter jeg har mere end et træ af og det er jeg glad for.