Hampus

H.C.Bredsted skrev i 1890: Denne Æblesort dyrkes i det mellemste og østlige Sverige under ovenstående Navn, i Skåne og Halland under Navn af Vinæble og undertiden under Navn af Paradisæble. Omtrent ved Året 1840 blev den sendt i Form af Podekvist til Travemünder Planteskoler, og den er derfra bleven udbredt som svensk Nationalfrugt og under Hampus Navnet. Den synes dog ikke at være oprindelig svensk; thi efter de Oplysninger, som Eneroth har tilvejebragt, skal den nemlig i Midten af forrige Århundrede være indført til Hofdala i Sverig fra Frankrig eller Holland af en Michael Ehrenborg, der i 1746 gik i hollandsk Krigstjeneste og atter i 1759 vendte tilbage til Hofdala. .

Dette Træ bliver af Naturen selv på Vilding kun lille, men begynder tidlig at bære Frugt. Det passer bedst til at dyrkes som Lavstamme i Bæger- eller i Kurveform. På Doucin trives det godt og har tilstrækkelig Kraft. Det giver ret gode små Pyramide- og Busktræer, samt egner sig for Snortræer, og det begynder på denne Grundstamme allerede i det tredje År efter Forædlingen at bære Frugt.

Modenhed.— Tjenlig til at nydes på Træet i Midten eller i anden Halvdel af. August, men taber i Smag ved længere Opbevaring,

Kvalitet: fortræffelig Bordfrugt.

 

Det er et træ som hos mig gror meget bedre end Bredsted beskriver det – men det tager vi med. Æblerne er ret små grønne med brun/rød kind – men gode.