Henrik Jensen

C. Matthiesen skrev i 1913:

Dette smukke Æble er for mange År siden kommen frem af Kærne i Gårdejer Henrik Jensens Have, Svindinge Mark syd for Nyborg. Det var udstillet på en Udstilling i Haveselskabets Have 1884, der blev min Opmærksomhed henledet på det. Tiltrækkeren har ønsket, at det skulde bære hans Navn.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: middelstor, 70— 77 mm bred, 59—61 mm høj. — Form: fladrund eller flad afstumpet Kegleform, Bug under Midten, begge Halvdele som Regel ens udviklede, — Bæger: lille, lukket eller halvåbent, Bladene grønne, fint uldede, indadbøjede, oprette;
Hulen middeldyb til dyb, middelvid. Ribber små, ofte ulige store, spores helt ned over Frugten, Tværsnit svagt kantet. — Stilk: kort, kraftig, træet, olivengrøn, fint dunet; Hulen dyb, vid, ofte med en lille Svulst og med nogen mørkebrun Rust. — Hud: varmt gul, Solsiden og ofte næsten hele Frugten tæt stribet og stænket, ofte helt dækket af et glimrende smukt rødt; Punkter meget fine, talrige med mat Hov, ses næsten ikke; de fleste Frugter har nogle uregelmæssige Rustfigurer, navnlig på Bægerhalvdelen. Svag Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: løgformet, lille, Aksen snæver eller middelvid. Rum svagt afrundede opad, tilspidsede nedad, Vægge fint årede, Kærner langt ægformede, butte, lysebrune, 2 i hvert Rum. — Bægerrør: en Kegle, Tråde omtrent midtstillede, Griffel dybtkløvet, håret i Delingsstedet. — Kød: snehvidt, Årer grønlige, tæt, fint, saftigt, af godt krydret, fin og god Reinetsmag. — Modningstid: December— Februar. — Værd: fin, meget smuk og meget god Bordfrugt.