Ingrid Marie

Anton Pedersen skrev omkring 1950: Sorten er beskrevet af Pomolog C. Matthiesen i »Dansk Frugt« III 1924. De der givne Oplysninger om dens Herkomst er meget sparsomme og ikke helt korrekte, idet Handelsgartner M. H. Mose i Glamsbjerg angives at være Tiltrækkeren. Sorten stammer fra Høed Skole ved Flemløse på Vestfyn. Nu afdøde Lærer K. Madsen, Høed, meddeler herom i 1940 følgende: »For ca. 30 år siden voksede et lille Æbletræ op her i Skolehaven midt i en Hindbærplante, rimeligvis efter en Kærne af et Æble, havnet i Møddingen. I Haven fandtes et ungt Træ af Cox’s Orange, og da Ingrid Marie ligner Cox’s Orange, kan man vel formode, at denne er Modersorten. Det lille Træ fik Lov til at blive stående — det kunde jo altid podes — og efter 4—5 års Forløb bar det Frugt, og da denne viste sig at være af en ny Sort og god, opkaldte vi den efter vor afdøde Datter Ingrid Marie.« Af ovenstående fremgår det, at Modertræet første Gang bar Frugt omkring 1915. Det tiltrak sig snart Opmærksomhed, hvilket også fremgår af, at M. H. Mose tog det i Formering og sendte Frugt af det til C. Matthiesen. Denne oplyser i sit ovennævnte Værk, at Modertræet i 1922 bar 150 kg veludviklede Æbler. Mathiesens Planteskole i Korsør udbød Træer af Sorten i 1936. Fynske Planteskoler havde taget den op til Formering tidligere og undertiden under Navnet Høed Orange. Ingrid Marie er nu almindeligt formeret i Planteskolerne; ved Tællingen i 1937 —39 viste det sig, at der i hvert af disse år blev tiltrukket ca. 19,000 Træer af Sorten, Halvdelen Dværg- og Halvdelen Vildstammetræer.

 

Ingrid Marie er kendt af alle ældre danskere. Det er ikke et sundt træ, det er ikke verdens bedste æble men vi elsker det fordi det er fælles kulturarv. Og hvis den arv skal bevares skal der plantes nye Ingrid Marie træer for plantagerne forlod sorten for mange år siden..Jeg benytter enhver lejlighed til at fortælle historien om den lille pige som døde og efterlod et nationalklenodie.

I 1942 fremkom en rød variant af sorten Karin Schneider som nu kaldes rød Ingrid Marie hvis man husker at skrive “rød”. Den har endnu større tendens til skurv og er ikke at anbefale til privathaver. Den bruges som indkrydsningssort i nye sorter for at give rød farve…

Den er god til privathaver modner i oktober falder ikke ned og kan opbevares til lidt efter jul i en papkasse.