Juli Dekan

Anton Pedersen skrev:  I Henhold til E. A. Bunyard i »A handbook of hardy fruits« er Sorten  tiltrukket af Kapucinermunke i Mons i Belgien omkring år 1700. Den blev  udbredt af van Mons. Er nu alm. dyrket i mange Lande. Er omkring år 1800  beskrevet af den tyske Pomolog Diel under Navnet Sommerdechantsbirne og må  formodes at være kommet her til Landet i første Halvdel af det  19. årh.; nærmere herom foreligger ikke. Bredsted er den første  danske Pomolog, der omtaler Sorten. Den anbefaledes i 1888 til Plantning i Jylland  og i 1914 til alm. Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen 1918—22 blev  den anbefalet som en Hovedsort. Den udgjorde 2 % af de undersøgte Pæretræer  og var Nr. 6 i Planteskolerne efter Antal Pæretræer under Tiltrækning.  I 1937—39 var den Nr. 14 med 4000 Træer om året, de allerfleste  på Vildstamme. Sorten er i Tilbagegang til Fordel for Colorée de  Juillet og andre mere storfrugtede Sommerpærer.

Træet har voldt mig vanskeligheder med meget svag vækst – men mosegrisene har en del af skylden.

Frugten modner meget tidlig ofte i slutningen af Juli. Den er ikke særlig spændende men tidlighed tilgiver meget.