Kålæble

Sorten er beskrevet hos Matthiesen 1913 under navnet Moesmands æble :

Jeg skylder Hr. Læge Qyortrup i Rønde (Jylland), at jeg er bleven bekendt med dette smukke og gode Æble. Hr. Q. sendte mig 1902 en lille Kasse fuld af Frugten til Bedømmelse, og i medfølgende Skrivelse meddelte han mig følgende om Sorten: Sorten havde han modtaget af en gammel, dengang 76årig Mand, Gårdejer Søren Moesmand i Rostved. Den gamle Mand, der senere er død, var en ivrig Have- og Planteven, og han kunde huske de forméntlig ældste Træer af Sorten, de stod i en Kålhave ved en Gård i Byen Esig, og de var, da S. M. var 10 År gammel, så høje som Gårdens Bygninger og allerede da meget gamle. Æblet kaldtes der »Kålæble«, fordi Træerne stod i Kålhaven. Moesmand troede, at Træerne var rodægte, noget, der dog ikke kan have været Tilfældet, siden der fandtes to Træer af samme Slags, men hvorfra Sorten så videre stammer, er ganske ubekendt. Træerne har altså været store og i hvert Fald ældre i Begyndelsen af forrige Århundrede, og da de, som nævnt, ikke kan være de første, så må Sorten være meget gammel på Egnen. Allerede S. Moesmands Fader havde taget Podekviste af disse to Træer, og da Sønnen blev Mand, forædlede han mange unge Træer og var meget ivrig for at få Sorten udbredt på sin Egn, hvilket også i fuldt Mål lykkedes for ham. Da den således allerede er udbredt i Egnen omkring Kaløvig, foreslog jeg at kalde Frugten »Kaløæble«, men det blev der gjort Indsigelse imod, fordi den overalt var kendt under Navnet »Søren Moesmands Æble«. Naturligst havde det vel været, at opkalde Sorten efter Byen, hvor de to gamle Træer stod, men så kunde den, om den vandt Udbredelse mod syd, let være bleven til »Essigapfel«, og det skulde under alle Omstændigheder forhindres. Nu er Sorten altså opkaldt efter den Mand, hvem dens Udbredelse først og fremmest skyldes, jeg har dog til? ladt mig at kaste Fornavnet bort, for ikke at gøre Navnet for langt. De to gamle Træer i Esig gik tabte ved Gårdens Brand 1870.

I de 10 år jeg har kendt sorten har Kålæblet båret rigtig mange gode og velsmagende æbler. Bleggule, pænt store velformede frugter med veludviklede kærner. Brugstid November til jul og de smager langt bedre end navnet måtte antyde. Godt spiseæble og godt til mos. Træet virker meget sundt. Det er opret voksende og med meget sundt løv.