Lise Legind

En lokalsort fra Mors :

Claus Matthiesen skrev I 1913:

Modertræet er ca. 20 År gammelt, lagt af Kærne i en Urtepotte af en gammel Lærerinde Lise Legind i Nykøbing på Mors. Kærnen var taget af et amerikansk Æble. Det lille Pottetræ foræredes som Brudegave til Kordegn Petersen, i hvis Have det derefter stod, og hvor det ofte stod i Vand om Vinteren. Senere er det flyttet til en højereliggende Have, hvor det nu har Plads og trives godt, men er kun ca. 3 Alen højt og bredt. Hr. Petersen har ønsket, at Frugten skulde bære Tiltrækkerindens Navn.

Beskrivelse af Frugten: lille til middelstor, 60—61 mm bred, 52—59 mm høj, lidt fladrund til rundt ægformet.

Hud: mat grønliggul, Solsiden med tynd brunligrød Dækfarve, hvori Striber og Flammer. Kraftig Lugt. Fedtet.

Kød: hvidt med gulgrønne Årer af kraftig god Vinsmag med nogen Aroma.

Modningstid: December—Marts.

Værd: smuk og god lille Bordfrugt.