London Pippin

H.C. Bredsted skrev i 1890 følgende:

Denne sort skal være fremkommet i Norfolk i England i 1580. Den er beskrevet af John Turner i 1819 under navn af Five crown Pippin, et navn, der refererer til æblets stærkt markerede femkantede bægerparti. I »Illustrirtes Handbuch der Obstkunde« er sorten beskrevet i 1865 og i »Dictionnaire de pomologie« i 1873.

Æblet er lille eller middelstor. 5—7 cm høj og 6—8 cm bred. Alle frugter på samme træ er så temmelig lige store.

Formen er fladrundt æble med bugen siddende på midten, hvorfra frugten aftager temmelig jævnt mod begge ender. Tværsnittet noget kantet.

Kødet er først grønlighvidt, senere gult, det er meget fint og fast, men dog skørt; det er saftigt og af en sød og behagelig, aromatisk smag. Lugten svag.

London Pippin bør plukkes senest muligt, kan undertiden hænge på træerne til l november. Er et vinteræble, der kan holde sig til april—maj måned eller længere. Er anvendeligt fra midten af december. Er let at opbevare i almindeligt ikke for tørt frugtrum.

I god udvikling er London Pippin et udmærket spiseæble. I ugunstige år bliver frugten nærmest et madæble.