Lord Suffield

H.C.Bredsted skrev i 1890: Dette Æbletræ er tiltrukket af Frø af en Væver ved Navn Thomas Thorpe, Boardman Lane, Middleton i Nærheden af Manchester, og blev først sendt ud i 1836 eller 1837. Det blev kaldt Lord Suffield efter den Adelsmand, som på hin Tid residerede på Manor of Middleton.

Beskrivelse af Træet. — Træet er sundt og temmelig hårdført; det har i Ungdommen en moderat kraftig Væxt, men opnår ikke nogen betydelig Størrelse. — Årsskud: middeltalrige, noget udadgående, temmelig lange, middeltykke, lidt knæede, foroven uldede, lys brunligrøde, forneden sølvgråhudede, på Skyggesiden olivenbrunlige; Lenticelleme meget talrige, langagtige, hvidgrå. — Bladknopper: middelstore, med stump Spids og tilliggende, helt uldede Knopskjæl. — Blade: på Sommerskuddene middelstore, ovale eller langt ægformede, med næsten tilløbende Spids, dobbelt savtakket Rand, temmelig lang, tyk, meget uldet Bladstilk og meget udviklede Axelblade: om Frugtknopperne ere Bladene snart lancetformede, snart omvendt ægformede. — Frugtknopper: middelstore, langt kegleformede, med stump Spids og med røde og brune, svagt uldede Knopskjæl. — Blomster: middelstore, middeltidlige, med langagtige, udvendig violette, indvendig lyserøde Kronblade.

Frugtbarhed: tidlig og meget stor.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: meget stor, indtil 100 mm bred og høj, almindelig 70 mm. bred og høj. — Form: kegleformet og så bred som høj, ofte rundagtig og da mere bred end høj; fra Bugen, som sidder under Midten, er den almindelig afrundet imod Stilken; over Bugen aftager den meget og ender ofte i en næsten spids eller kun lidet afstumpet Bægerende. — Frugtstilk: ca. 20—25 mm. lang, rager dog ofte kun 4—5 mm. udenfor Periferien, tynd eller tynd på Midten og tykkere i Enderne, grøn, lidt håret, siddende i en middeldyb og middelbred, ofte lidt foldet, grøn og med fin Rust beklædt Stilkgrube. — Bæger: lille, lukket, grønt, lidt uldet; Bladene middellange og middelbrede, sluttende i Bunden, lidt indadbøjede og oprette; anbragt i en snæver, næsten flad Nedsænkning imellem fine Folder og Ribber, der gå ned over Frugten til Stilkgruben. Bægerhulen kegleformet. Støvdragerne midtstillede. — Hud: meget fedtet, glinsende, lysegrøn, senere grønlig hvidgul med enkelte grønne Steder; brunlige Punkter ere mere eller mindre spredtsiddende; ganske uden Spor af rødt på Solsiden. — Kjød: hvidt, løst, temmelig grovt, saftrigt, syrligt, næsten uden Sødme, uden Aroma. — Kjærnehus: mere højt end bredt; Kamrene imod Stilken spidse, imod Bægeret lidt afstumpede, rummelige, helt åbne, med små, rundagtige, ægformede, kort tilspidsede, brune, velnærede Kjæmer. Axehulen bred.

Modenhed. — Den haves til Brug i August og i September, indtil den bliver overmoden.

Kvalitet og Brug: brugelig i Husholdningen og er formedelst sit smukke Udseende og sin Størrelse en sælgelig Torvefrugt.