Maren Niss

C. Matthiesen skrev i 1913: Dette fortræffelige Æble er, såvidt vides, en gammel Sort, som er meget udbredt i det nordøstlige Slesvig og Sydøstjylland, ligesom jeg også flere Gange har truffet det i Nordvestfyn, så det er rimeligvis også udbredt i denne Egn. Påpege dets nærmere Hjemsted er ikke muligt. Jeg har ikke villet røre ved Navnet, da dette synes at være det eneste gængse; det er vel kommen frem på den Måde, at en Kvinde ved Navn Maren, gift med en Mand ved Navn Nis, har lagt Kærnen, og senere er Sorten bleven udbredt som Maren Nisses Æble. Mandsnavnet Nis er meget udbredt i Sønderjylland. Samme Maren fortjener da også fuldtud at mindes, thi hendes Æble er en fin velsmagende Frugt, som meget ligner Maglemer Æblet, men er tidligere moden, gennemgående lidt større samt lidt kraftigere af Smag.
Beskrivelse af Frugten: – Størrelse: godt middelstor, 68-71 mm bred, 65—72 mm høj, tilsyneladende ser Frugten ofte højbygt ud. — Form: rundt ægformet eller afstumpet kegleformet. Bug under Midten, den ene Side mer eller mindre stærkere udviklet. Frugten er oftest mere udpræget ægformet end Maglemeræblet. – Bæger: stort, vidt åbent,; Bladene brede, lange, but tilspidsede, står lige op med udadbøjede Spidser, uldede, støder ikke fuldt sammen ved Grunden; Hulen snæver eller middelvid, middeldyb, Ribberne brede, flade, dog mere fremtrædende ned over Frugten til Bugen; Tværsnit lidt kantet. – Stilk: kort, kraftig eller tyk, fint dunet; Hulen vid, middeldyb med lidt brun Strålerust. — Hud: lysegul med grønligt Skær, Solsiden med tynd rød Dækfarve, hvori enkelte Striber; Punkter få, oftest kun hvide Skær. Kraftig Lugt. Svagt fedtet. — Kærnehus: højt løgformet med Biårer, Aksen snæver, enkeltvis dog vid, Rum oftest lukkede eller svagt åbne, undertiden vidtåbne, tilspidsede mod begge Ender, Vægge sprængte, Kærner små, rundt ægformede, trinde, lysebrune. — Bægerrør: en dyb, smal Kegle, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, stærkt håret på de nederste to Tredjedele. — Kød: hvidt, saftfuldt, af mild vinagtig, godt krydret Smag, mindende om Maglemer men kraftigere. — Modningstid: September— Oktober, kan opbevares længere men taber så sin friske Smag. — Værd: fin og god Bordfrugt, let sælgelig.

Frugtbarheden indtræder tidlig og er årlig god. Træet passer bedst for Halvstamme. Jeg har kun haft Lejlighed til at dyrke det som Dværgtræ, det danner da en smuk, noget pyramidal Busk eller smukke, tidligt og rigtbærende oprette Snortræer, som er lette at holde i Orden.

Det er den bekendte Frugtven og Frugtavler, Murermester Morten Nielsen i Kolding, der for mange År siden har gjort mig bekendt med dette Æble, han roste det den Gang og med Rette. Yndere af Maglemeræblet kan forlænge Saisonen for denne Frugt med mere end en Måned ved også at dyrke Maren Nisses Æble.

 

Maren Niss dyrkes en del i Nordtyskland  og den fortjener også at blive husket her. mit træ gror ganske fortrinligt og har båret få men gode æbler.