Marselisborg Sommeræble

  Hr. handelsgartner  Bøgh i Horsens skrev i 1890:

»For omtrent 40 År siden besøgte jeg Gartner Jensen på Marselisborg, og han viste mig Træet, der stod i hans Frugthave. Han vilde have Navnet til det, men jeg kendte det ikke. Han mente, at det burde udbredes, da det var ualmindelig frugtbart og hårdført. Vi blev da enige om, at kalde det Marselisborg store Sommeræble, og jeg har siden udbredt Sorten.« — Sorten er nu meget udbredt, navnlig i Østjylland. Navnet har jeg tilladt mig at forkorte til ovenstående.

Størrelse: stor, i god Udvikling 90 mm bred, 70 mm høj. – Form: lidt fladrund, Bug lidt under Midten, mere aftagende mod Bægeret, begge Halvdele omtrent éns udviklede.

Hud: grønlig lysegul, Solsiden overstænket og tildels dækket af et brunlig rødt, hvori korte, smalle Striber.. Kraftig Lugt. Svagt fedtet.

Kød: hvidt med gult Skær, noget groft, marvet, vinsyrligt uden kendelig Aroma. —

Modningstid: September. — Værd: meget god Køkken- og Torvefrugt.