Mølleskov

H.C.Bredsted skrev i 1890: Dette Æble synes at være af dansk Oprindelse. Hr. Hofjægermester A. Brun, hvem jeg skylder disse Meddelelser, og som ligeledes har overladt mig Frugter til Afbildning og Beskrivelse, meddeler at have fundet det hos Skovfoged Christensen i Mølleskoven til Ringstedkloster (ved Ringsted) på en Inspektionsrejse, han foretog i et af Årene 1860 eller 1861 for det Bügelske Fideikommis, der er stiftet af hans Bedstefader. Hofjægermesteren, der interesserer sig meget for Pomologien, syntes så godt om dette Æble, at han optog det i sin Planteskole og gjorde det bekjendt ved at uddele Podekviste af det og ved at fremlægge det for det kgl. danske Haveselskabs Frugtudvalg, der fastslog Navnet »Mølleskovæblet«. Da Træet for c. 30 År siden blev fundet, ansloges det til en Alder af omtrent 20 år. Ved omhyggelig Undersøgelse viste der sig ikke

Frugtbarhed: stor og temmelig tidlig.

Kultur. — I Planteskolen voxer Træet kraftig og giver smukke halvstammede og lavstammede Træer, som her i Landet uden Tvivl kunne dyrkes under almindelige Læ- og Jordbundsforhold. På Doucin tager det fat og synes at befinde sig vel.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i bedste Udvikling 79 mm. bred, 72 mm. høj, almindelig 65 mm. bred og 59 mm. høj. — Form: afstumpet rund; Bugen sidder på Midten, derfra aftager den omtrent ligelig til begge Ender, hos enkelte Frugter dog lidt stærkere imod Bægeret. Den ene Halvdel ofte lidt højere end den anden. Tværsnit ikke ganske rundt. —Hud: glat, glinsende, gul; på Solsiden have en Del Frugter et let lyskarminrødt Overtræk, eller blot svage Flammer af denne Farve; fine brune Punkter ere, dog ikke meget talrigt, spredte over Frugten. Lugt meget svag. —

Kjød: hvidt, fint, marvagtigt, senere mørt, saftigt, behagelig vinagtigt, mindre sødt og ikke uden Aroma.

Modenhed. — Plukkes i Begyndelsen af Oktober, tjenlig til Forbrug fra November til i Februar, kan opbevares betydelig længere, men ikke uden at tabe i Smag.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt og meget god Kjøkkenfrugt.

 

Jeg har mit træ fra Blomstergården. Det er kraftigt voksende og tidligt bærende og jeg holder mere af sorten end Bredsted gjorde!!