Morgendug

H.C.Bredsted skrev i 1890: Lindley, som vistnok først har beskrevet dette Æble, antager, at det stammer fra Sommersetshire i England. Det blev for en Del År siden, skriver han i 1831, første Gang fremstillet for det londonske Haveselskab af Charles Worthington. Nu findes det i alle æbledyrkende Lande og er overalt afholdt formedelst sin Skjønhed og Frugtbarhed. Ed. Lucas giver i det ovenfor nævnte Monatshefte en koloreret Afbildning af det, der, skønt den må siges at være god, dog langtfra kommer Virkeligheden nær i Skjønhed.

Frugtbarhed: stor.

Kultur. — Det kraftige Træ lader sig i Planteskolen opelske til smukke halv- og højstammede Træer, og førstnævnte Form kan dyrkes i almindelig godt beskyttede Frugthaver, hvor Jorden er god. Det slår godt an på Doucin, Træerne opnå en god Størrelse og tilstrækkelig Kraft og vise sig på kraftig Lerjord meget frugtbare. Ved Dyrkningen af denne Sort vil Opgaven især være at avle smukke Prydfrugter; hvilket bedst opnås ved at plante fritstående Træer på Doucin på solrige Pladser og udspile Grenene således, at Luft og Sol uhindret kunne indvirke på Frugter og Blade.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor eller over Middelstørrelse, i bedste Udvikling 88 mm. bred, 68 mm. høj, almindelig 73 mm. bred og 58 mm. høj. — Form: halvrund, sjældnere fladrund; Bugen sidder i Almindelighed meget lidt under Midten, derfra afrundes den imod Stilkenden, der er bred og flad, fra Bugen aftager og afrundes den meget imod Bægeret og får derved oftest en afrundet Bægerende. Begge Halvdele oftest lige. Tværsnit rundt. —

Hud: fra Træet med tyk, blålig, om Morgenen rimfrostlignende Dug, glat, lidt smattet, glinsende, grønliggul, senere gul, med grønlige Steder, på Solsiden og ofte helt omkring punkteret og flammet med lyserødt, spættet, stribet og marmoreret med livlig mørkkarminrødt, som det blålige Dugovertræk giver et smukt karmoisinrødt Skjær; brune og gule Hudpunkter ere sparsomme og uregelmæssig fordelte. Lugt næsten svag. —

Kjød: gullighvidt, tæt under Huden og omkring Bægeret lyserødt, fast, senere mørt, saftigt, svagt vinagtigt, ofte mere sødt, med en behagelig, svag, måske rosenæblelignende Aroma. —

Modenhed. — Plukkes i anden Uge af Oktober. Den bliver tjenlig til Forbrug i Januar og kan ofte opbevares til hen i Foråret.

Kvalitet og Brug: Særlig som Prydfrugt i Haven og til Bord-, dekoration er denne Frugt, når den haves i sin fulde Skjønhed, uovertræffelig. Den er brugelig til at nydes rå og er tillige anvendelig i Husholdningen.