Mother

Kaldes i nogle pomologier for American Mother.

H.C.Bredsted skrev i 1890: Dette amerikanske Æble stammer fra Bolton i Massachusetts, men noget nærmere om dets Fremkomst er ikke bekjendt. Den engelske Pomolog Hogg skriver: »Dette er et amerikansk Æble og et af de få, der modnes godt i dette Land. Jeg må gjøre opmærksom på, at den hensynsløse Indførsel og Anbefaling af amerikanske Frugtsorter har ledet til sørgelige Skuffelser, og Dyrkere kunne ikke være forsigtige nok ved at modtage Råd i denne Sag.« Denne Udtalelse af den berømte engelske Pomolog Robert Hogg har jeg trot at burde optage her, eftersom det ikke alene er i England og her i Norden, men også i Frankrig og Tyskland, at man har erfaret, at det kun er få af de amerikanske Frugtsorter, der overførte her til Evropa beholde de gode Egenskaber, hvorfor de ere så højt skattede i deres Hjem. — Da der gives flere Æbler, som have Navnet Moderæble, vil det være rigtigst at betegne dette som »Amerikansk« Moderæble.

Frugtbarhed: stor.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i bedste Udvikling 75 mm. bred og lige så høj, almindelig 60 mm. bred og 58 mm. høj. — Form: afstumpet kegleformet, lidt mere bred end høj eller af lige Brede og Højde; Bugen sidder under Midten, den aftager og afrundes stærkere imod Bægeret end imod Stilken; Stilkenden er temmelig bred; den er ofte lidt mere udviklet i den ene Side end i den anden. Tværsnit ikke rundt. —

Hud: glat, lidt glinsende, grønliggul, senere guldgul eller stærkere gul, ofte med grønlige Steder, på Solsiden overdækket eller besprængt med mat brunlig karminrødt; hvidlige og brunlige Hudpunkter ere talrige, men lidet iøjefaldende. — Kjød: gullighvidt, ofte grønligt og med grønlige Årer, temmelig fint, skjørt, saftrigt, behagelig vinagtigt og sødt og med en ejendommelig balsamisk Aroma. —

Modenhed. — Plukkes i Slutningen af September og er tjenlig til at nydes i Oktober og November; senere taber den i Velsmag.

Kvalitet: meget god Bordfrugt, ofte af første Rang.