Nelis

Anton Pedersen skrev:Er tiltrukket ved Frøudsæd først i det 19. årh. af  Råd-mand Jean Charles Nelis i Malines i Belgien. Grev Coloma var virksom  for dens Udbredelse, deraf dens Synonym: Coloma d’hiver. Til England kom Sorten  i 1818, og i 1823 kom den til U. S. A., hvor den nu er Hovedsorten blandt Vinterpærer.  Til Sverige kom den omkring 1850. Her til Landet er den sikkert indført  af Haveselskabet, på hvis Liste fra 1840 der er opført en Colomas  Vinter. I 1861 blev den beskrevet og stærkt anbefalet af Haveselskabets  meget frugtavlsinteresserede og initiativrige Gartner, J. A. Bentzien. I »Den  danske Frugthave« beskrives den i 1870 af D. Eltzholtz under Navnet Vinter  Nelis, og det anføres, at danske Frugtelskere sætter stor Pris  på den. Bredsted kalder den Nélis’s Vinterpære og siger bl.  a., at den ikke fylder meget i Skæppen. På Udstillingen i København  i 1875 var der 31 Prøver af Nelis d’hiver, som desuden også var  fremlagt under andre Navne. I 1875 anbefalede Det jydske Haveselskab den til  Espaliering. I 1914 anbefaledes den ligeledes som Espaliersort. Ved Frugtsortsundersøgelsen  gjorde den sig ikke gældende. Nogen stor Udbredelse har Sorten aldrig  fået. I 1920 var den i Planteskolerne Nr. 29 efter Antal Pæretræer  under Tiltrækning. I 1937 var den Nr. 19 med 1260 Træer, deraf de  fleste på Dværgrod.

Mit træ fylder heller ikke meget i skæppen – men det gror fint og pærerne vil komme. Frugten beskrives som saftig og aromatisk uden stendannelse. Plukkes i Oktober og kan lagres til Januar

Vinterpærer er svære at dyrke i Danmark og det lykkes langt fra hver år at få gode frugter på dem. Det skal forsøges alligevel