Niels Juul

C. Matthiesen skrev: Skal være tiltrukken af afdøde Handelsgartner Niels Juul Nielsen, Vibeholm ved Glostrup, som fremlagde Frugten på en Udstilling i Haveselskabets Have i November 1884. 1885 fik Sorten Haveselskabets Certifikat af I Klasse.

Sorten vakte i sin Tid en Del Opmærksomhed, men synes dog alligevel ikke at være slået igennem, i det mindste træffes den sjældent i Haverne. Der ytredes hurtigt efter dens Fremkomst Tvivl om, hvorvidt her i Virkeligheden forelå en dansk Sort eller der havde fundet en Forveksling Sted med en anden Sort. Ligheden med Hollandsk Bellefleur er nemlig meget stor.Mit Dværgtræ stod i 14 År, inden det bar Frugt.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse og Form: stor, varierer fra plattere Kugleform 92 mm bred, 76 mm høj, til mere konisk 75 mm bred, 77—78 mm høj, begge Mål tagne efter Frugter fra Modertræet på nævnte Udstilling; den ene Side er altid meget stærkere udviklet. — Bæger: halv eller helt lukket, Bladene brede, korte, skarpt tilspidsede, gråfiltede, holder sig længe grønne, adskilte ved Grunden; Hulen dyb, snæver, Ribber lidt skarpe indenfor Hulens Rand, ned over Frugten brede, oftest ulige store, Tværsnit stærkt kantet. —Hud: tør, grov at føle på, mat mørkegul, Solsiden næsten dækket af et smudsigt rødt, fuldt af Stænk og korte Striber; Punkter grå med mat Hov, talrige.

Værd: god Bordfrugt men endnu bedre Husholdningsfrugt.

 

Mit træ har heller ikke givet frugt endnu – men jeg satser på at der ikke går 14 år!!