Noveau Poiteau

Poiteau havde allerede en pære opkaldt efter sig da han fandt denne – og kaldte den Ny Poiteeau

Anton Pedersen skrev:Sorten er tiltrukket af Belgieren van Mons ved Frøudsæd i 1827;  Modertræet bar Frugt første Gang i 1843. Navnet blev givet til  Ære for den franske Pomolog A. Poiteau, men da der allerede var opkaldt  en Pæresort efter ham, fik denne Tilnavnet Ny. Sorten er nu almindelig  udbredt i de pæredyrkende Lande. Sorten er — formentlig første  Gang — omtalt her i Landet af (Hof) Jægermester A. Brun i Tidsskrift for  Frugttrædyrkere (1855—56). Slotsgartner David beskrev den i »Den  danske Frugthave« i 1870. Den må hurtigt have vundet Udbredelse  her i Landet; thi på Udstillingen i 1875 var der 19 Numre af den samt  2 fra Sverige og l fra Norge. H. C. Bredsted, der beskrev den i 1890 under det  fordanskede Navn, anfører om Kvaliteten, at den er første. I 1888  blev den anbefalet til Plantning i de i klimatisk Henseende bedre stillede Egne,  podet på Dværgstamme. I 1914 anbefaledes den også. Det samme  skete efter den første Frugtsortsundersøgelse. Omkring 1920 udgjorde  den 2,3 %  af de dyrkede Pæretræer, og i Planteskolerne var den Nr. 12 med  5000 Træer årlig, deraf ca. 2/5 på Dværg. I 1937 var den også Nr.  12 og ligeledes med ca. 5000 Træer.

Mit træ gror godt og virker sundt. Frugten er stor og uregelmæssig. Anton Pedersen skriver at et ikke er nogen smuk pære. Den kan til gengæld lagres i en måneds tid, gerne udendørsn dea nden har tendens til at rynke hvis den står for tørt.