Påskepære

Sorten har urimelig lang holdbarhed – der af navnet, men den er ikke nem at få frugt på i Danmark.

Anton Pedersen skrev: Er af belgisk Oprindelse. Modertræet skal være fremkommet i Kapuzinermunkenes  Have i Louvain; det kaldtes Pastorale de Louvain. Synes at være fremkommet  i 1804. Beskrevet af Diel i 1821. Er antageligt indført her til Landet  af Haveselskabet, i hvis Fortegnelse fra 1840 der findes en Beurré Easter.  Beskrevet i 1861 af J. A. Bentzien under Navn af Paaskepæren. Frugterne  af et halvstammet Træ er hidtil aldrig blevet bløde, hedder det.  Også Bredsted kalder Sorten for Paaskepæren. Der var i 1875 udstillet  19 Numre af den i København, deraf 2 fra Sverige. Den har ikke været  anbefalet til Plantning her i Landet. Er meget lidt udbredt. Var i 1920 Nr.  53 efter Antal Træer under Tiltrækning i Planteskolerne.

Vi får se. De træer jeg kender af sorten bærer meget uregelmæssigt og frugterne er ikke noget at prale af men den skal have en chance. Wøldike havde den i Øster Hornum og nu har vi bragt den tilbage dertil. Mit træ har endnu ikke båret frugt.