Passe Pomme Rouge

 Her følger en rigtig Bredstedbeskrivelse med masser af detaljer af den slags som kun har interesse for nørder. Passe Pomme Rouge er et meget gammelt sommeræble som smager godt, holder sig dårligt og gror nogenlunde!!  

 H.C.Bredsted skrev i 1890 om denne gamle sort.

Historie. — Her i Landet synes der aldrig at have været nogen Tvivl om, hvad der forstodes ved Passe pomme rouge, og derfor anses det ikke for nødvendigt her at nævne eller omtale de mange Navne og Synonymer, hvorunder den har været dyrket i de forskjellige Lande; derimod har man her ikke villet adoptere Navnet Rød Sommer Kalvil som gjældende for denne Frugt. Rød Sommer Kalvil kalder man her ganske andre Sorter og især Bøhmisk Rosenæble. Passe pomme rouge har her i Landet sikkert været dyrket i henimod 200 År. Det fandtes her tidligere og indtil Midten af dette Århundrede dyrket i næsten alle de bedre Frugthaver både på Landet og i Byerne, og overalt var det afholdt og betragtet som det bedste Sommeræble. I Tyskland synes det samme at have været Tilfældet som her. Qberdieck har særlig beskjæftiget sig med denne Sort og har dyrket de forskjellige Former og nærbeslægtede Sorter af den, som han omtaler i Illustr. Handbuch der Obstkunde, IV Bind, Nr. 454. Med Hensyn til dens Alder skriver han blot, at den hører til de meget gamle Sorter.

Beskrivelse af Træet. — Det er af meget moderat Væxt og bliver kun lille. — Årsskud: middeltalrige, lidt udbredte og buede, middellange og middeltykke, langtleddede, svagt knæede, olivengrønne og rødbrunlige, forneden sølvgråhudede, foroven uldede punkterede med små runde uregelmæssig fordelte, lidt spredtsiddende Lenticeller. — Bladknopper: middelstore, udbuede på Midten, spidse, temmelig tilliggende. — Blade: på Årsskuddene store, langagtig-ovale, de nederste med kort Spids, de øverste ofte jævnt tilspidsede med regelmæssig og fint savtakket Rand, båme af temmelig lange og kraftige, på Oversiden dybt riflede, på Undersiden rødfarvede Bladstilke med middelstore lancetformede Axelblade; på Frugtknoppeme ere Bladene af samme Form og Størrelse og sidde på lange, stive, næsten opretstående Bladstilke. — Frugtknopper: langt kegleformede, kantede, ikke meget spidse; Knopskjællene ofte mørkerøde. — Blomster: store; Kronbladene meget brede, udvendig rosenrøde, indvendig med rosenrødt Skjær.

Beskrivelse af Frugten.—-Størrelse: middelstor eller derunder; Frilandsfrugter sædvanlig 57 mm. brede og, 50 mm. høje.—— Form: variabel efter Voxested og Klima, afstumpet kegleformet, ofte rundagtig; Bugen sidder oftest under, undertiden på Midten, nedad er den afrundet og lidt flad omkring Stilken; over Bugen aftager den meget og er ofte lidt indbuet under eller i Nærheden af Bægerhvælvingen. Tværsnit ikke ganske rundt. — Frugtstilk: lang, tynd og træagtig eller kort og tyk og da ofte kjødet, lysegrøn og rød, uldet; indleddet i en temmelig dyb, middelbred, iævn, ofte med en fin Rust beklædt Stilkgrube. — Bæger: lukket, grønt og brunt, uldet; Bladene middellange, brede, sluttende i Bunden, lidt indadbøjede, oprette; anbragt i en meget flad Nedsænkning imellem fine Folder og foroven meget kraftige Ribber, der stærkt afrundede oftest gå ned over Bugen til Stilkgruben. Bægerhulen kegle-tragtformet. Støvdragerne temmelig højtstillede. — Hud: lidt tyk, glat, på Lageret lidt smattet; imod Modenheden er Grundfarven grønlig lysegul; Solsiden og ofte Størstedelen af Frugtens Overflade er smukt karmoisinrød, spættet med mørkerødt og vinrødt og undertiden lidt stribet, navnlig på Skyggesiden på Træet ofte overtrukken med en blålig Dug, der giver Frugterne et stærkt violet Skjær, punkteret med hvidgrå eller bleggule Punkter; tillige findes næsten overalt spredtsiddende Dunhår. — Kjød: hvidt, omkring Kjæmehuset og tæt under Huden på Solsiden lyserødt, fint, saftrigt, pikant vinsyrligt, blandet med tilstrækkelig Sødme og med en behagelig Aroma, der minder om Jordbær. — Kjærnehus: rundagtig løgformet; Kamrene ere imod Stilken stumpt tilspidsede, imod Bægeret lidt afrundede, temmelig rummelige, lukkede eller meget lidt åbne; indeholdende hvert 2 —3 temmelig store ægformede, tilspidsede, mørkebrune, Reglen velnærede Kjærner. Axehulen smal eller middelbred.

Modenhed. — I varme Somre modnes dette Æble i Begyndelsen eller i Midten af August, men i vore sædvanlige Somre ikke før Slutningen af denne Måned. Det er, som de fleste tidlige Æbler, bedst, når det nydes fra Træet; dog kan det opbevares temmelig længe, når det plukkes, før det er fuldt modent.

Kvalitet og Brug: Bordfrugt af første Rang og meget god Kompotfrugt.

 

Så mange var Bredsteds ord og lur mig om det ikke er Wøldikes sirlige beskrivelse han har brugt ukritisk efter Wøldikes død 2 år før værket “håndbog i dansk pomologi” udkom.