Pierre Corneille

God pære som stadig dyrkes og kan købes i planteskolerne.

Anton Pedersen skrev:I »Guide pratique de l’amateur de fruits«, 2. Udg., Paris 1895,  er Sorten optaget på en Liste over nye Sorter. Det oplyses, at den er  tiltrukket af en Hr. Sannier i Rouen i Frankrig som en Krydsning mellem Diel  og Comice. Det må formodes, at Sorten har begyndt at bære før  ovennævnte år. I »La determination rapide des varietés  de fruits«, Paris 1948, er P. C. medtaget og anbefales for Amatører.  Derimod nævnes den ikke i »Les beaux fruits de France«, Paris  1947. I »The pears of New York« 1921 omtales den med 6 Linier, der  er en Oversættelse af Oplysningerne i Guide pratique. I engelsk og tysk  Litteratur synes den ikke at være omtalt. I Frankrig har den åben-bart  heller ikke vakt megen Opmærksomhed, da den ikke er opført i de  forhåndenværende franske Planteskolekataloger. Mathiesens Planteskole  i Korsør, der gennem mange år har gjort sig fortjent ved at indføre  mange nye Frugtsorter her til Landet, har opført Pierre Corneille mellem  nye Pæresorter i Kataloget for 1894. Ved Frugtsortsundersøgelsen  i 1918—22 gjorde Pierre Corneille sig fordelagtigt bemærket på Lolland-Falster,  hvor der noteredes om 97 Træer af den. Planteskoleejer C.A.Ibsen var en  Fortaler for Sorten. Den kom ved den Lejlighed ikke med mellem de anbefalede  Sorter, men omtales som en af de Sorter, der har Interesse. Planteskoletællingen  1920 viste, at P. C. endnu kun formeredes sparsomt i danske Planteskoler. Ved  den tilsvarende Tælling i 1937 var den Nr. 21 efter Antal Træer  under Tiltrækning i Planteskolerne, og af det samlede Antal Træer  på 750 var ca. Halvdelen Dværgtræer.

Træet er af god vækst men får skader i hårde vintre. Frugten bliver gulgrøn med en rødlig kind. Smagen kan være snerpende men beskrives af andre som velsmagende og god.Plukkes i Oktober og holder en måned derefter. Rådner ikke indefra.