Pigeon Spejlsby

Claus Matthiesen skrev i 1913: Et meget gammelt og stort Træ af denne Sort står i Spejlsby Skoles Have på Møen. Alt tyder på, at det er et uforædlet Frøtræ. Det er meget rigtbærende.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: forholdsvis stor, i almindelig god Udvikling fra det gamle Træ 61 mm bred og høj, men der er næppe Tvivl om, at Frugten vil blive større på yngere Træer. — Form: rundt ægformet eller af« stumpet ægformet, Bug under Midten, den ene Side stærkere udviklet. — Bæger: lukket, Bladene meget lange, smalle, but tilspidsede, fint dunede tilligemed den nærmeste Del af Bægerhulen, bøjer indad, slår de lange Ender fladt tilbage; Hulen flad, enkeltvis middeldyb, Ribber indenfor Randen fine og ret skarpe, dog meget små, er bredere ned over Frugten, men taber sig ved Bugen; Tværsnit rundt. — Stilk: varierer, kort og tyk eller lang og tynd, grøn med brunt, fint håret; Hulen middeldyb, vid med lidt tynd, brun Strålerust. — Hud: lysegul med grønligt Skær, som omtrent helt forsvinder mod Spisemodningstiden, Solsiden dækket af et mørkt pigeonrødt, hvori Stænk og kortere eller længere Striber; Punkter store med bred Hov, som er grønlig, i Dækfarven uden Hov. — Kærnehus: løgformet. Aksen kort, middelvid. Rum små, afstumpet udrandede opad, tilspidsede nedad, Vægge glatte, åbner sig spatelformigt; Kærner lange, smalle, mørkebrune. — Bægerrør; en lang Tragt, Tråde højtstillede. Griffel kortkløvet, håret over det hele. — Kød: hvidt, saftigt, mere mørt end ellers hos Pigeoner, vinagtigt med fin Pigeonsmag. — Modningstid: sidst i November til langt hen på Vinteren. — Værd: fortrinlig fin og smuk Pigeon.