Rhode Island Greening

H.C.Bredsted skrev i 1890:  At dette Æble stammer fra den af de nordamerikanske Stater, hvis Navn det bærer, kan der vel ikke være Tvivl om, men fra hvilket Sted er endnu ikke opdaget. Hovey skriver i 1856 i Fruits of America: »Jeg véd intet bestemt om dets Oprindelse. Coxe, der var den første, som beskrev det (i 1817), siger intet derom; i New Jersey og enkelte andre Steder blev det kaldt Jersey Greening; men dets oprindelige Navn får mig til at tro, at det stammer fra Staten Rhode Island.« — Denne Æblesort er en af dem, som Amerikanerne sætte stor Pris på og som derfor dyrkes overalt i de nordlige Stater, hvor Klimaet passer for den, navnlig i de Stater, hvor Newton Pippin ikke opnår Fuldkommenhed. I det sydlige Ohio, Indiana og sydligere falder den efter Downing for tidlig af Træet. — Til England blev den indført af det londonske Haveselskab, der fik den fra David Hosack i New York, men den synes først at være bleven indført i Evropa af Planteskolegartner Alfroy i Lieusant (Seine-et-Mame) i Frankrig i 1830. Nu er den udbredt næsten overalt i Evropa og især i England.

Frugtbarhed: stor.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor eller meget stor. Form: rundagtig eller fladrund; Bugen sidder på Midten eller lidt derunder, derfra er den jævnt afrundet imod Stilken, omkring hvilken den ikke er meget flad; over Bugen aftager den lidt mere imod Bægeret. Tværsnit ofte svagt kantet. — Frugtstilk: 20 mm. lang, oftest kortere, middeltyk eller tynd, træagtig, ofte knudret, grøn og brunlig, Hud: glat, fra Træet ofte lidt smattet, næsten mørkegrøn, på Lageret gulgrøn eller grønlig gul, sjældnere helt gul. Solsiden har ofte et Anstrøg eller lette Flammer af brunligrødt; mindre og større Hudpunkter, der på Skyggesiden ere grønt eller lyst og på Solsiden rødt omkransede, ere temmelig talrige; Spor af Rust findes ofte omkring Bægeret. Lugt svag. — Kjød: gulligt, indenfor Huden grønt og med grønne Årer, temmelig fint, mørt, saftrigt, behagelig vinsyrligt, tilstrækkelig sødt og med en fortræffelig Aroma.

Modenhed. — Plukkes i anden Uge af Oktober, af Dværgtræer tidligere; den bliver tjenlig til at nydes i December og bevarer ofte sin Friskhed til i Foråret.

Kvalitet og Brug: Meget god Bordfrugt og anvendelig til al Brug i Husholdningen.

Det er ikke ret mange af de amerikanske Æblesorter, der i Evropa opnår den Godhed og Velsmag, for hvilken de skattes i deres Hjem, men denne hører til de få Sorter, der egne sig også for vort Klima, passer næsten for al Jordbund, er hårdfør og bærer rigt, så det turde være en Frugtsort, der bør tages Hensyn til ved Forsøgsplantning af Æbletræer for Udførsel af deres Frugter, navnlig til England. The american fruit culturist meddeler, at et enkelt Træ i et gunstigt År kan give 40 bushels smuk Frugt, og Frugthaver 500 bushels pr. acre. 1 bushel er over 2 danske Skjæpper.