Ribston

H.C.Bredsted skrev i 1890: Det originale Modertræ blev fundet i Haven til Ribston Hall nær ved Knaresborough i. Grevskabet York. Det formenes, at Træet er fremkommet af en Æblekjærne, som er sendt eller hjembragt fra Rouen i 1688 og såt af Gartner Lowe på Ribston Hall; et af disse Træer blev udplantet i Parken og opnåde der en betydelig Størrelse. Lindley besøgte det. i 1789 og fandt det meget kraftigt og sundt. I 1810 blev det af en, stærk Storm kastet omkuld, men det blev afstivet i den liggende Stilling, hvori det befandt sig og vedblev at bære Frugt, indtil det døde i 1835. . Nu tør man næsten sige, at det er bekjendt og dyrket overalt, og ikke mindst her i Norden. Med Hensyn til Klimaet, da passer det sydlige og mellemste England, hvor det dyrkes som højstammet, især for det, hvorimod det i det nordlige England og Skotland behøver at plantes ved Mur for at opnå fuldkommen Udvikling.Her i Landet fandtes i Midten af dette Århundrede allerede gamle Træer af det, som bevise, at det må være indført her i Landet i forrige Århundrede. I Sverige synes det efter Eneroth at have været indført henimod 1830.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: over Middelstørrelse, i god Udvikling 78 mm. bred, 65 mm. høj, almindelig 62 mm. bred og 53 mm. høj. — Form: næsten rund eller rundagtig, altid mere bred end høj. Hud: på nogle Steder ru, på andre glat, grønlig gul, ved Modenheden på Lageret ofte næsten guldgul, på Solsiden overdækket eller flammet med mat mørkerødt eller brunligrødt og ofte, især på Skyggesiden, spættet og stribet med samme Farve eller med en mere livlig rød; gråbrune Lugt svagt krydret. — Kjød: gulligt, fint, fast, knasende, senere mere mørt, tilstrækkelig saftigt, vinagtigt og sødt, med en behagelig Muskatreinette-Aroma

Modenhed. — Dens Modningstid er på de forskjellige Træer og efter de forskjellige\ Lokaliteter, hvori de stå, noget variabel; ofte er den på Dværgtræer tjenlig til: at plukkes i Midten af September, hvorimod. Plukningen af store Træer ofte må ske en Måned senere. Den bliver tjenlig til at nydes i December, beholder sin Velsmag til i Februar, og kan ofte opbevares til i Marts, dog må den nydes, forinden den bliver tør.

Kvalitet og Brug: meget god Bordfrugt, ofte af første Rang,

At dyrke dette Æble for Udførsel til England, eller overhovedet for Frugthandel, lønner sig næppe formedelst Træets sildig indtrædende og mange Steder vistnok utilstrækkelige Frugtbarhed.

 

Ribston er modertræ til Cox´s Orange og Cox´s Pomona, og dermed bedstemor til en lang række sorter. Min legekammerat Villy Mougård mener at vide at harer holder særlig meget af at bide i familien Ribston således at bideskader tidligst optræder i disse træer.