Ring Kloster

Der er knyttet den historie til Ring kloster at munkene skulle have bragt den med sig til Danmark. Cistercienserne var her allerede før år 1200… så mon ikke det bare er en frøformering som er opstået på Ring kloster i herregårdstiden. Den skønne paradishistorie om kammerjunkeren som tillod folket at spise af al anden frugt i haven er nu også fin. Det er æblet for øvrigt også!!

 

H.C.Bredsted skrev i 1890:  Den bekjendte Frøkultivatør og Handelsgartner G. J. Bøgh i Horsens meddeler om dette Æble: »For omtrent 30 År siden fandt jeg denne Frugtsort på Herregården Ringkloster, som ligger ved Skanderborg Sø. Træet var den Gang meget gammelt, og Ejeren, Hr. Andersen, bad mig om at formere denne Sort, fordi han satte stor Pris på at beholde den og at få den udbredt. Han antog, at den i en tidligere Periode måske var indført af Munkene. En tidligere Ejer, Kammerjunker Arensdorf, holdt meget af dette Æble, og hans Folk måtte fortære alle andre Æbler i Haven, når de blot skånede dette; det blev derfor benævnt med Kammerjunkerens Æble. Det er af mig udbredt under Navn af Kammerjunker fra Ringkloster. Sorten findes nu temmelig udbredt her i Jylland, og alle Træerne stamme fra det gamle Træ i Ringkloster Have, der nu er dødt.«

Kultur. — Uden Tvivl egner dette hårdføre Træ sig til Dyrkning overalt her i Landet i halvstammet eller lavstammet Form. Efter Træets Væxt at dømme må det også egne sig for Pyramideformen.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: under. Middelstørrelse, den høje Form 66 mm. høj, 61 mm. bred, den brede Form 56 mm. høj, 63 mm. bred, ofte mindre. — Form: afstumpet ægformet, ofte afstumpet rundagtig ægformet; Bugen sidder under Midten, fra Bugen afrundes den jævnt imod Stilkgruben, over Bugen aftager den stærkt og er ofte smal i Bægerenden. Begge Halvdele ere oftest lige høje. Tværsnit ikke ganske rundt. — Frugtstilk: indtil 15 mm. lang, oftest kortere, middeltyk eller tynd, træagtig, uldet, grøn og brun

Hud: glat, glinsende, grønlig lysegul, senere lysegul på Solsiden og ofte på største Delen af Frugten enten overdækket eller stribet og spættet med karminrødt, hvori ses talrige hvide Hudpunkter. Sorte Vandpletter findes af og til. Lugt behagelig. — Kjød: grønlighvidt, fint, skjørt, moderat saftigt, forfriskende vinagtigt, tilstrækkelig sødt, uden mærkelig Aroma

Modenhed. — Plukkes i Slutningen af September og er tjenlig til at nydes fra Midten af Oktober til hen i November.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt, der sikkert også er anvendelig i Kjøkkenet.

Dette Æble, der efter min ærede Kollega, Hr. J. G. Bøgh’s Ønske er optaget her, må som en Jydsk eller dog i en lang Årrække i Jylland dyrket Frugt selvfølgelig være hårdført. De Frugter, Sommerskud og Frugtknopper, som jeg har benyttet til Beskrivelse, ere velvilligst overladte mig af Hr. Bøgh.