Rød Ananas

Beskrevet i 1867 hvor den stod i et frugtanlæg på Sieglitzerberg nær Dessau. Den må også være kendt fra andre steder for Bredsted anfører i 1890 at han har haft den i en lang årrække. Anbefalet til dyrkning i Jylland i 1888 og var i en periode blandt hovedsorterne i Jylland.

Træet er let kendeligt på svag, tynd vækst og gulliggrøn bark på skyggesiden. Solsiden får mere brunlig glød i barken. Rød Ananas ser måske ”syg og svag” ud men er generelt et sundt træ.

Frugten er uregelmæssig i formen fra fra rund over kegle til valseform. Men alle har lys, næsten hvid grundfarve og smuk lys rød dækfarve. Det er et velsmagende æble som plukkes først i September. Det kan holde til et stykke ind i efteråret – men vinder ikke ved det.

Anton Pedersen skrev i 1937: Rød Ananas kan navnlig anbefales til Privathaver. Her er den en af de værdifuldeste Sorter, vi har. Den trives overalt, men ikke mindst godt i Jylland og på den noget lettere Jord. I helt små Haver kan den dyrkes som fritstående Espalier. Skulde fritstående Træer efterhånden blive for store til Pladsen, kan de godt tåle en Foryngelse ved stærk Tilbageskæring. Sortens Værdi til Erhvervsdyrkning er der ikke Enighed om. Af Fejl hos Rød Ananas kan nævnes, at Frugterne er uens, ofte noget små og ikke altid farvet tilstrækkeligt. Salgssæsonen er også noget kort, og Æblet er noget sart at have med at gøre. Der findes Plantninger af den på Øerne, men rimeligst synes det at være at lægge Hovedvægten på Dyrkning i Jylland, hvor Sorten passer glimrende og har vist sig særlig god i Hedejord efter ryddet Nåletræplantage. Til lokal Handel vil der altid være Brug for dette fine Æble.