Rød Høst Kalvil

H.C.Bredsted skrev i 1890: Dette Æble, der bliver betragtet som stammende Auvergne, er beskrevet første Gang 1670 af Munken Claude Saint-Etienne. Det var på den Tid endnu kun meget lidet udbredt i Frankrig, hvorimod det et Århundrede senere blev dyrket i temmelig stor Mængde. — Her i Landet har det siden sidste Halvdel af forrige århundrede været dyrket i enkelte eller flere Exemplarer i alle større Frugthaver,

Frugtbarhed: meget god, og den lader ikke meget længe vente på sig.

.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i god Udvikling 83 mm. bred og 70 mm. høj. — Form: mere bred end høj (dog kan der forekomme Frugter, hvor Højden er lige stor med Breden eller endog større); Bugen sidder lidt under Midten; nedad er den sædvanlig afrundet og Stilkenden bred og flad; over Bugen imod Bægeret aftager den meget og er her ofte lidt tilspidset. Tværsnit kantet. — Frugtstilk: c. 20 mm. lang, træagtig, næsten tynd, grøn og rød, dunet, siddende i en dyb, moderat bred, foldet eller ribbet og med en Ruststjærne beklædt Stilkgrube. — Bæger: lukket, uldet, beholder længe sin grønne Farve. Bægerbladene lange, temmelig brede, sluttende i Bunden, indadbøjede, oprette, anbragte i en næsten flad, moderat bred Nedsænkning imellem fine Folder og Ribber, af hvilke i Almindelighed 5 store eller høje løbe ned over Frugten til Stilkgruben. Bægerrør bredt kegleformet. Støvtrådene over midtstillede. — Hud: glat, på Lageret meget fedtet; den gråliggule eller gule Grundfarve kommer kun lidet til Syne, da den næsten overalt er overdækket med mørkerødt, på Solsiden endog sortrødt, medens en Del af Skyggesiden af tildels beskyggede Frugter ofte kan være spættet med rosenrødt; overalt uregelmæssig punkteret med gråhvide eller lysgulligbrune Punkter. — Kjød: imellem Huden og Karbundteme eller Kjærnehusets yderste Rand rosenrødt, ofte lidt marmoreret, omkring Kamrene hvidt, mørt, undertiden svagt svampet, moderat saftigt, behagelig vinsyrligt og sødt og med Hindbæraroma. — Kærnehus : løgformet; Kamrene store, i begge Ender med stump Spids, opridsede, rummelige, helt åbne, hvert med 2—4 middelstore, velnærede, langt ægformede, kort tilspidsede, brune Kjæmer, der ofte ere raslende. Axehulen bred.

Modenhed. — Plukkes i sidste Halvdel af September og er tjenlig til at nydes fra Midten af Oktober til henimod Jul.

Kvalitet og Brug: god Bordfrugt og meget god Kjøkkenfrugt.