Rød Kortstilk

Sorten er gammel – sikkert helt fra reformationen og nogen påstår at den går tilbage til romertiden. Dyrkedes i den kongelige frugttræsplanteskole i 1795. Det er sandsynligt at sorten er den samme som Kongelig kortstilk  der i 1888 anbefaledes til plantning  i ”Jyllands mindre heldigt stillede egne”

Ved Frugtsortsundersøgelserne 1918—22 blev der i Århus Distrikt noteret om 9 Træer af Sorten, plantet i 4 Haver. Nogen. Stor Udbredelse har Rød Kortstilk aldrig fået her i Landet. I nyere Tid prøvet men atter opgivet som Plantagesort. Synes at være dyrket i Holland.

Træet beskrives som sundt og skulle ikke volde problemer.

Frugten er lille og fladrund stærkt grøn på træet ved lagring mere gul. Der er brun – orange, undertiden rød  dækfarve på solsiden i større eller mindre grad. Stilken er kort, sidder i dyb stilkgrube og har ofte kødsvulst. Det er et lille velsmagende æble som plukkes sent, tåler lidt frost og kan opbevares til ind i Juni.

Anton Pedersen skrev  i 1937: Rød Kortstilk er et godt, men lidt hårdt Spiseæble af fin krydret Smag. Som Forårsæble kan det kvalitetsmæssigt let konkurrere med de Sorter, som sædvanligt er fremme på den Tid af året. En god Kender af Sorten angiver, at Frugten er særdeles god til Æblegrød og Kompot, medens andre sætter dens Værdi i Køkkenet lavere. Æblet er kun lidt kendt, og da det ikke lokker stærkt ved sit Udseende, bliver Handelsværdien ikke særlig stor. Det kunde dog sikkert indarbejdes, for »hvem, der kender det, holder af det«. Frugten er let at sortere og pakke; tåler godt Standardpakning. Skal vi forsyne os selv med Æbler i Forårstiden — og det må være Målet — så er der meget, der taler for også at plante Rød Kortstilk. Sorten er kendt, og man ved, at den med Held kan dyrkes. Kvaliteten er der intet i Vejen med, derimod kniber det noget med Størrelsen og Farven. I gode år er Frugterne dog kønt rødfarvede, og for et Spiseæble af god Kvalitet spiller Størrelsen ikke Hovedrollen. Der synes at være Grund til at forsøge Sorten videre i Erhvervsfrugtavlen i Landets gode Egne. Dyrket som Dværgtræ på lav Stamme kan den være meget tilfredsstillende, selv om den hvad Rentabiliteten angår ikke helt kan konkurrere med Belle de Boskoop og lign. Sorter. Det er da heller ikke alle Kendere af Sorten, der anbefaler den til Erhvervsdyrkning, hvorfor R. K. indtil videre bør betragtes som en Prøvesort.