Rolund

Claus Matthiesen skrev i 1913:  Dette Æbletræ er tiltrukket af Frø af Gårdmand Hans Hansen i Rolund ved Nørreåby på Fyn, der for henimod 60 år siden udsåede nogle Kjærner af Gravensten, hvorefter Træet er fremkommet. Såeren viste mig den Opmærksomhed i Januar 1879 og omtrent på samme Tid i 1880 at sende mig Frugter og Podekviste af dette smukke Frøæble, som jeg dog ikke den Gang kunde bedømme. I 1890 forskaffede jeg mig derfor Frugter af det i Begyndelsen af Oktober, og det viste sig da, at dette Æble allerede er tjenligt til at nydes i Oktober, og at det, spist i. rette Tid, ikke står tilbage for Gravenstenen, men at det allerede i November taber sin Velsmag. Hans Hansen har tvende Gange (1886 og 1887) indsendt det til Undersøgelse og Bedømmelse af det kgl. danske Haveselskabs Frugtudvalg, hvilket havde til Følge, at der sidstnævnte år af Selskabet blev tilkjendt ham et første Klasses Certifikat. Træets Ejer har tidligere formeret det en Del, så at der i den nærmeste Omegn findes ikke få frugtbærende Træer af det.

 

Rolund er meget lig Gråsten i udseende. Æblet er stort velformet, gult med lidt rød kind dog ikke på alle frugter. Et saftigt og velsmagende æble. Plukkes i september og skal bruges inden udgangen af november. Den kan holde længere men er så uden smag…

Hvis der ikke er god plads i haven ville jeg nok foretrække at plante Gråsten frem for Rolund.