Skovfoged

Jeremias Wøldike hentede sorten hos skovfogeden  i Lov og beskrev at han kendte den som dreng (født 1805) og at han  har formeret den siden 1839. Sorten er sikkert meget ældre – der var i hvert fald et gammelt træ af sorten på Gavnø i samme periode.

Træet har tendens til tynde årsskud og svag vækst men er i øvrigt sundt. Æblet er kegleformet til valseformet, kraftigt rødfarvet over det meste af frugten og det modner midt/sidst i august. Det har været meget dyrket og kan stadig købes i planteskoler. Det er en sort som lever på at den er så tidlig. Spis altid skovfoged fra træet. Hvis du putter den i lommen er den melet når den kommer op igen.

Men her vil jeg lade Jeremias Wøldike selv beskrive sorten. Det var han den rette til. Citatet er fra Dansk Gartnertidende 1865:

»Medfølgende Frugter, høstede af et 8-års Træ (podet 1859), skylder jeg Skovfogden i Lou, Hammer Sogn ved Præstø, som har fundet Modertræet på Gjærdet af Skoven. Som Dreng gjorde jeg Bekendtskab med Frugten som den smukkeste, tidligste og mest velsmagende af de Sommerfrugter, jeg endnu har prøvet, og har efter Anmodning af Dr. theol. Rørdam i Hammer siden 1839 formeret den. — Træet er fuldt hårdført her på Heden og modner sin Frugt med tidlig Byg; 8—14 Dage bør den ligge for at blive skjør og opnå sin fulde Velsmag. Frugten blev i Sydsjælland almindelig en Del længere end her, og fuldstændig rødfarvet. Smagen minder mig tilligemed Formen noget om Grand Richard, men Væxten og Bladene ikke, Skuddene ere slankere og besatte med finere Uld, og Bladene livligere grønne og mindre lådne, med større Savtakker og tilspidsede mod Stilkenden; Bladstilken er længere og altid forsynet med et Par lancetformede Biblade. Hverken Kræft, Brand- eller Bladsvamp har jeg sporet på Træet.
Øster Hornum Præstegård den 8de September 1865.
J. Wøldike.«