Timandsæble

Timanden boede i Rebild – ude på bakkerne fjernt fra andre. Han og konen evnede kun lige at overleve på det lidt de havde. De var små af vækst – kummerformer- næppe halvanden meter høje. Timanden måtte tage det beskidte arbejde som ingen andre ville røre ved og det har han vel næppe haft kræfter til. Deres hus faldt til sidst sammen om ørene på dem og efter deres død behøvedes  ikke nedrivning – det forsvandt af sig selv og kun enkelte syldsten viser hvor timanden boede.

Æblet er som Timanden. Sølle og regnet som uværdigt, men jeg har podet det for historiens skyld